Hinnat - Muu konttoriasiointi

Avainasiakas Kanta-asiakas Check-in-asiakas Normaalihinta Avainasiakas

Konttoriasioinnin hinnat Avainasiakkaalle
Kirjauksen selvityspyyntöHinta
Kun lunastettu shekki, muu tosite tai näitä koskevat tiedot muutoin joudutaan asiakkaan pyynnöstä hankkimaan toisesta konttorista tai pankista, veloitetaan5,00 €
Palkkio jää pyynnön esittävälle pankille. Mikäli toimenpiteen todetaan aiheutuneen pankin virheestä tai syystä, ei palkkiota kuitenkaan peritä.
Lahjasekit ja pankkivekselitHinta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen asettama pankkivekseli / kpl 
5,00 €
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n asettaman pankkivekselin tai lahjasekin kuolettaminen250,00 € (sis. alv 46,75)
Muun kuin Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n asettaman pankkivekselin lunastaminen käteiseksi40,00 €
Säästölippaiden vastaanottoHinta
Henkilöasiakkaan säästämistarkoituksiin keräämien säästölipasrahojen laskemisesta ei peritä palkkiota, jos rahat talletetaan Nordean Suomessa olevalle tilille.0,00 €
Talletustodistuksen ja Säästötilin vastakirjan kuolettaminenHinta

Talletustodistuksen ja Säästötilin vastakirjan kuolettaminen

- seuraavien talletustodistusten ja Säästötilin vastakirjojen kuolettaminen/kpl

60,00 € (sis. alv 24%)

5,00 € (sis. alv 24%)

Talletuksen jakaminenHinta
Talletuksen jakaminen valtakirjalla eräpäivänä0,00 €
Talletuksen jakaminen ennen eräpäivää, uutta tiliä kohden8,40 €
TuntiveloitusHinta
Jos palveluhintaa ei ole määrätty palveluhinnastossa eikä siitä muuta ole sovittu, hinnoitteluperusteena on palveluun käytetty aika.80,65 € + alv 24%
Kanta-asiakas

Konttoriasioinnin hinnat Kanta-asiakkaalle
Kirjauksen selvityspyyntöHinta
Kun lunastettu shekki, muu tosite tai näitä koskevat tiedot muutoin joudutaan asiakkaan pyynnöstä hankkimaan toisesta konttorista tai pankista, veloitetaan5,00 €
Palkkio jää pyynnön esittävälle pankille. Mikäli toimenpiteen todetaan aiheutuneen pankin virheestä tai syystä, ei palkkiota kuitenkaan peritä.
Lahjasekit ja pankkivekselitHinta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen asettama pankkivekseli / kpl5,00 €
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n asettaman pankkivekselin tai lahjasekin kuolettaminen250,00 € (sis. alv 46,75)
Muun kuin Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n asettaman pankkivekselin lunastaminen käteiseksi40,00 €
Säästölippaiden vastaanottoHinta
Henkilöasiakkaan säästämistarkoituksiin keräämien säästölipasrahojen laskemisesta ei peritä palkkiota, jos rahat talletetaan Nordean Suomessa olevalle tilille.0,00 €
Talletustodistuksen ja Säästötilin vastakirjan kuolettaminenHinta

Talletustodistuksen ja Säästötilin vastakirjan kuolettaminen 

- seuraavien talletustodistusten ja Säästötilin vastakirjojen kuolettaminen/kpl

60,00 € (sis. alv 24%)

5,00 € (sis. alv 24%) 

Talletuksen jakaminenHinta
Talletuksen jakaminen valtakirjalla eräpäivänä0,00 €
Talletuksen jakaminen ennen eräpäivää, uutta tiliä kohden8,40 €
TuntiveloitusHinta
Jos palveluhintaa ei ole määrätty palveluhinnastossa eikä siitä muuta ole sovittu, hinnoitteluperusteena on palveluun käytetty aika.80,65 € + alv 24%
Check-in-asiakas

Konttoriasioinnin hinnat Check-in -asiakkaalle
Kirjauksen selvityspyyntöHinta
Kun lunastettu shekki, muu tosite tai näitä koskevat tiedot muutoin joudutaan asiakkaan pyynnöstä hankkimaan toisesta konttorista tai pankista, veloitetaan5,00 €
Palkkio jää pyynnön esittävälle pankille. Mikäli toimenpiteen todetaan aiheutuneen pankin virheestä tai syystä, ei palkkiota kuitenkaan peritä.
Lahjasekit ja pankkivekselitHinta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen asettama pankkivekseli / kpl5,00 €
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n asettaman pankkivekselin tai lahjasekin kuolettaminen250,00 € (sis. alv 46,75)
Muun kuin Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n asettaman pankkivekselin lunastaminen käteiseksi40,00 €
Säästölippaiden vastaanottoHinta
Henkilöasiakkaan säästämistarkoituksiin keräämien säästölipasrahojen laskemisesta ei peritä palkkiota, jos rahat talletetaan Nordean Suomessa olevalle tilille.0,00 €
Talletustodistuksen ja Säästötilin vastakirjan kuolettaminenHinta

Talletustodistuksen ja Säästötilin vastakirjan kuolettaminen 

- seuraavien talletustodistusten ja Säästötilin vastakirjojen kuolettaminen/kpl

60,00 € (sis. alv 24%)

5,00 € (sis. alv 24%) 

Talletuksen jakaminenHinta
Talletuksen jakaminen valtakirjalla eräpäivänä0,00 €
Talletuksen jakaminen ennen eräpäivää, uutta tiliä kohden8,40 €
TuntiveloitusHinta
Jos palveluhintaa ei ole määrätty palveluhinnastossa eikä siitä muuta ole sovittu, hinnoitteluperusteena on palveluun käytetty aika.80,65 € + alv 24%
Normaalihinta

Konttoriasioinnin normaalihinnat
Kirjauksen selvityspyyntöHinta
Kun lunastettu shekki, muu tosite tai näitä koskevat tiedot muutoin joudutaan asiakkaan pyynnöstä hankkimaan toisesta konttorista tai pankista, veloitetaan5,00 €
Palkkio jää pyynnön esittävälle pankille. Mikäli toimenpiteen todetaan aiheutuneen pankin virheestä tai syystä, ei palkkiota kuitenkaan peritä.
Lahjasekit ja pankkivekselitHinta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen asettama pankkivekseli / kpl5,00 €
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n asettaman pankkivekselin tai lahjasekin kuolettaminen250,00 € (sis. alv 46,75)
Muun kuin Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n asettaman pankkivekselin lunastaminen käteiseksi40,00 €
Säästölippaiden vastaanottoHinta
Henkilöasiakkaan säästämistarkoituksiin keräämien säästölipasrahojen laskemisesta ei peritä palkkiota, jos rahat talletetaan Nordean Suomessa olevalle tilille.0,00 €
Talletustodistuksen ja Säästötilin vastakirjan kuolettaminenHinta

Talletustodistuksen ja Säästötilin vastakirjan kuolettaminen 

- seuraavien talletustodistusten ja Säästötilin vastakirjojen kuolettaminen/kpl

60,00 € (sis. alv 24%)

5,00 € (sis. alv 24%) 

Talletuksen jakaminenHinta
Talletuksen jakaminen valtakirjalla eräpäivänä0,00 €
Talletuksen jakaminen ennen eräpäivää, uutta tiliä kohden8,40 €
TuntiveloitusHinta
Jos palveluhintaa ei ole määrätty palveluhinnastossa eikä siitä muuta ole sovittu, hinnoitteluperusteena on palveluun käytetty aika.80,65 € + alv 24%

Neuvoja tileistä ja maksuista

Woman in striped shirt by computer  

Tiliotteet kätevästi verkkopankkiin

Jos sinulla on pankkitunnukset, voit luopua kokonaan paperitiliotteesta ja siirtyä käyttämään e-tiliotetta.

Hand turning pages  

IBAN ja BIC

Kansainvälinen tilinumero ja pankin yksilöivä tunniste.