Kolmannen osapuolen palvelut

Verkkopankkitunnuksia ei tule antaa kolmannen osapuolen palvelussa

Kolmannen osapuolen palvelut Verkkopankkitunnuksia ei tule antaa kolmannen osapuolen palvelussa

Markkinoille on tullut tai tulossa kolmansien osapuolien palveluita, joissa asiakas kirjautuu palvelun tarjoajan sivulta verkkopankkiin. Näissä palveluissa verkkopankkiin kirjautuminen on liitetty kiinteäksi osaksi palvelun tarjoajan sivustoa. Kirjautumisen jälkeen palvelun tarjoajan ohjelma ottaa verkkopankkiyhteyden haltuunsa, eikä asiakkaalle avaudu verkkopankin normaalia etusivua. Asiakkaalle näytetään tekstiä, jossa pyydetään odottamaan tilitapahtumien siirtoa tai vastaavaa. Samalla asiakkaalta on hävinnyt mahdollisuus kontrolloida, mitä verkkopankissa tehdään.

Tällaisten palvelujen käyttö muodostaa merkittävän tietoturvauhkan asiakkaalle. Palvelut ovat yleensä toteutettu tavalla, jossa kolmas osapuoli kontrolloi asiakkaan sijasta verkkopankin käyttöä. Näiden palvelujen erottaminen ns. haittaohjelmista saattaa olla asiakkaalle vaikeaa.

Mikäli asiakkaan verkkopankkiin on liitetty toisen tilinomistajan tili, ulkopuolisen palveluntarjoajan hakemiin tietoihin saattaa sisältyä toisen henkilön tilejä koskevia tietoja, jotka kuuluvat pankkisalaisuuden piiriin. Tällainen tietojen siirto edellyttää aina kyseisen tilinomistajan nimenomaista suostumusta.

Koska verkkopankin käyttö perustuu henkilökohtaisiin asiointitunnuksiin, tulee asiakkaan huolehtia siitä, ettei ulkopuolinen taho käytä verkkopankkia asiakkaan puolesta verkkopankkiin kirjautumisen jälkeenkään. Tällainen toiminta on verrattavissa verkkopankkitunnusten luovuttamiseen kolmannelle, mikä on kielletty verkkopankin sopimusehdoissa.

Nordean hyväksymät verkkopankkitunnusten käyttötavat

  • E-tunniste – tunnistepalvelua käytetään esimerkiksi julkisen hallinnon ja työeläkeyhtiöiden palveluissa, joissa asiakas antaa verkkopankkitunnukset Nordean e-tunniste sivulle. Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen palataan kolmannen osapuolen sivustolle.
  • E-maksu – palvelua käytetään verkko-ostosten maksamiseen. Asiakas antaa verkkopankkitunnukset Nordean e-maksusivulle ja saa laskun kuvaruudulleen tarkistettavaksi. Kun asiakas hyväksyy laskun antamalla vahvistustunnuksen, suoritetaan veloitus asiakkaan tililtä, jonka jälkeen asiakas halutessaan palaa verkkokaupan sivuille.
  • Verkkopankki – Nordean tarjoama palvelu, jossa asiakas voi hoitaa kokonaisvaltaisesti pankkiasioitaan. Asiakas kirjautuu tavallisesti verkkopankkiin nordea.fi sivuston kautta. Asiakas hallinnoi itse verkkopankissa tehtäviä tapahtumia ja katkaisee itse verkkopankkiyhteyden.