Lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävä luopumismaksu ennen 1.1.1994 muista kuin KOP:ssa nostetuista kiinteäkorkoisista lainoista

Peruskorkoon, euriborkorkoon tai pankin primekorkoon sidotun lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta tai lyhentämisestä ei peritä luopumismaksua.

Pitkäaikaiseen markkinakorkoon sidotun lainan koronmääräytymisjakson aikana tapahtuvasta maksuohjelman ylittävästä maksusta peritään luopumismaksua seuraavasti:

  • Jos pitkäaikainen markkinakorko on laskenut yli 1,0 prosenttiyksikköä, maksu on 0,75 % kultakin täydeltä vuodelta laskettuna maksupäivästä kulumassa olevan koronmääräytymisjakson loppuun, kuitenkin enintään
    3 %.

Luopumismaksu peritään vastaavasti myös silloin, kun pitkäaikaiseen markkinakorkoon sidotun lainan viitekorkoa muutetaan kesken koronmääräytymisjakson. Pitkäaikaisen markkinakoron arvoa verrataan valittavan uuden viitekoron arvoon.

Luopumismaksua peritään vain, jos maksupäivänä voimassa oleva markkinakorko on yli yhden prosenttiyksikön alempi kuin lainaan sovellettava markkinakorko.

Luopumismaksua ei peritä valtion varoista välitetyistä lainoista.