Avaa ASP-tili ja aloita säännöllinen säästäminen ensiasunnon hankintaan. Kun olet tehnyt talletuksen vähintään kahdeksana vuosineljänneksenä ja säästänyt asunnon hinnasta vähintään 10 prosenttia, lainaamme sinulle loput. Valtio maksaa 10 vuoden ajalta osan lainan korosta, jos korko nousee yli 3,8 prosentin.

ASP Ominaisuudet Hinnat Ehdot ASP

ASP-tili

 • Kun avaat ASP-tilin, voit aloittaa säännöllisen säästämisen ensiasuntoon. Tili on tarkoitettu sinulle 15-39-vuotias. 15-17-vuotiaan talletukset tulee olla omalla työllä ansaittuja varoja. 
 • Kun säästät ASP-tilille yhdessä aviopuolisosi kanssa, hän voi olla yli 40 vuotias. Avopuolisoiden pitää molempien olla alle 40-vuotiaita.
 • Avaustalletus on vähintään 150 euroa.
 • Sinun tulee säästää ASP-tilille  kalenterivuosineljänneksittäin 150 - 3 000 euroa. Neljännesvuositalletuserien vähimmäislukumäärä on kahdeksan, eikä niiden tarvitse olla peräkkäisiä.
 • Vähimmäissäästöaika on noin kaksi vuotta. 
 • Säästötavoitteesi täytyttyä lainaamme sinulle loput.

ASP-laina

 • ASP-lainaa saat ensiasunnon hankkimiseen
 • ASP-laina sopii myös OK-talon rakentamiseen tai rakenteilla olevaan asuntoon (RS-kohde)
 • Korkotukilainalla on paikkakunnasta riippuva yläraja (katso Ominaisuudet).
 • Asunto toimii lainan vakuutena 75 % asti asunnon hankintahinnasta ja lisäksi voit saada korkotukilainaan 90 % asti asunnon hankintahinnasta maksuttoman Valtiontakauksen. Jos   tarvitset korkotukilainaa enemmän lainaa, niin tällöin Valtiontakaus on maksullista lisälainan osalta.
 • ASP ei käy pelkän tontin, asumisoikeus- tai osaomistusasunnon ostoon.
 • Laina-aika on 10 - 25 vuotta.
 • ASP-lainan voi nostaa aikaisintaan 18 -vuotiaana.
Ominaisuudet

 • ASP-laina muodostuu ASP-korkotukilainasta ja mahdollisesta lisälainasta.
  Lisälainaa saat silloin, kun korkotukilaina ei riitä asunnon ostamiseen.
 • ASP-korkotukilainan korko on alempi kuin vastaavien uusien asuntolainojen korko.
 • Valtio maksaa osan lainan korosta korkotukena kymmenen ensimmäisen lainavuoden ajan, jos korko nousee yli 3,8 prosentin.
 • Ostettavan asunnon tulee sijaita Suomessa.

Korkotukilainan enimmäismäärä, kun kauppa on tehty tai rakentaminen on aloitettu 1.11.2014 tai sen jälkeen:

 • Helsinki 180 000 €
 • Espoo, Vantaa ja Kauniainen 145 000 €
 • Muut kunnat 115 000 €

 • Nordea maksaa ASP-tilille vuosittaisen 1 %:n verottoman talletuskoron lisäksi 4 %:n lisäkoron tilin avausvuodelta ja viideltä seuraavalta vuodelta 1.9.2009 alkaen.

Voit saada ASP-lainaa, kun olet säästänyt vähintään kahdeksan kvartaalia ja kunkin kvartaalin suoritus on 150 - 3000 euroa. ASP-lainaa voit saada 9 * ASP-säästöjen verran ja maksimissaan 90 % asunnon hankintahinnasta. Lisäksi korkotuetun ASP-lainan määrään vaikuttaa asunnon sijaintikunta.

Esimerkki ASP-lainasta: Otat lainaa 100.000 euroa, laina-ajaksi sovitaan 23 vuotta ja lainan koroksi 0,82 % (10/2017). Todellinen vuosikorko on 0,9 % ja siihen sisältyy 400 euron avausmaksu sekä lainan maksuerän automaattinen veloitus 2,30 euroa/kk. Maksuerien lukumäärä on 276 kpl. Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä on 110.942 euroa. Kuukausimaksu (annuiteetti) on 400 euroa. Todellinen vuosikorko on laskettu käyttäen Finanssivalvonnan oletusta lainan määrästä (15/2013 Finanssipalveluiden ja - tuotteiden markkinointi), joka on edustava esimerkki myös suhteessa Nordean ASP-lainoihin. Laina-aika ja lainan korko ovat laskennallisesti edustava esimerkki Nordean tarjoamista ASP-lainoista. Kyseessä on kuitenkin suuntaa antava esimerkki, joka on laskettu käyttäen oletuksia. Esimerkki ei välttämättä vastaa myönnettävän lainan todellista vuosikorkoa.

Jos ostetaan kiinteistö, tulee lisäksi huomioida lainhuuto ja kiinnityskulut sekä Maanmittauslaitoksen veloittamat viranomaiskulut. Kiinteistöön vaaditaan myös palovakuutus. Hinnasto.Avautuu uuteen ikkunaan

Tilanteissa, joissa vakuusarvion tekeminen asunnosta ei onnistu pankin toimesta, sovitaan erillisen arvion tekemisestä asiakkaan kanssa ja asiakkaalta veloitetaan arvion kulut.

 • Asuntolainan korko muodostuu viitekorosta ja viitekoron päälle laskettavasta marginaalista.
 • Asuntolainaa voit maksaa takaisin annuiteetilla tai tasalyhennyksin.
  Lainan lyhentämistapa vaikuttaa laina-aikana syntyviin korkokustannuksiin.
 • Katso mikä seuraavista lyhennystavoista sopisi sinulle.
 • Eri lyhennystapojen vaikutusta lainan maksueriin voit kokeilla lainalaskurilla.

Kuluttajille ei myönnetä luottoja muussa valuutassa kuin euroissa.

Asuntoluotto määritellään valuuttaluotoksi, jos luotto myönnetään muussa valuutassa kuin sen Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueen kuuluvan valtion valuutassa, jossa kuluttaja asuu, taikka muussa sen valtion valuutassa, jossa kuluttaja saa tulonsa tai jossa hänellä on varoja, joista luotto on tarkoitus maksaa takaisin.

Valuuttariski syntyy, kun velallisen tulot ja luoton maksuun tarkoitetut varat eivät ole samassa valuutassa kuin luotto tai luotto ei ole velallisen asuinvaltion valuutassa. Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttojen keskinäisiä arvonmuutoksia. Luoton arvo tai maksuerän määrä voi laina-aikana nousta suhteessa velallisen tuloihin tai varoihin  tai asuinvaltion valuuttaan. Jos luotonottajan tulojen tai varojen valuutta laskee 20 prosenttia suhteessa euroon, luotonottaja saa varoituksen siitä, että luotonottajan luoton määrä nousee luotonottajan kansallisessa valuutassa.

Hinnat
Asuntolainaan ja vakuudelliseen kulutusluottoon liittyvät yleisimmät maksut Avainasiakkaalle
ErittelyHinta
Järjestelypalkkio0,4 % kuitenkin vähintään 300 €
Järjestelypalkkion korotus, kun lainaan* tulee vieras vakuus tai takaus
* Korotus ei koske ASP-korkotukilainoja
100,00 €
Osanosto30,00 €
Lainan maksuerän automaattinen veloitus2,30 €
LyhennysJousto uuteen asuntolainaan0,00 €
LyhennysJousto nykyiseen asuntolainaan
Lainan maksuerän automaattisesta veloituksesta peritään Hinnaston mukainen maksu.
0,00 €
Ennakkoilmoitus lainan veloituksesta paperilla tai verkkopankissa0,00 €
Luoton maksu, lasku paperilla6,00 €
Maksumuistutus velalliselle, takaajalle tai vieraanpantinantajalle (hinta/kpl)5,00 €
Maksuohjelman muutos200,00 €
Eräpäivän tai lainanhoitotilin muutos (Maksuohjelman vähäinen muutos)40,00 €
Velallisen muutos200,00 €
Koron tai marginaalin muutos200,00 €
Takaajan tai pantinomistajan suostumuksen hankkiminen lainaehtojen, kuten maksuohjelman tai koron muutokseen35,00 €
Lainan siirto asiakkaan pyynnöstä toiseen pankkiin. Peritään toiselta pankilta. Ei koske valtion varoista välitettyjä lainoja.120,00 €
*) Järjestelypalkkiota peritään ensimmäisen noston, lainan korotuksen tai uudistuksen yhteydessä.
Asuntolainaan ja vakuudelliseen kulutusluottoon liittyvät yleisimmät maksut Kanta-asiakkaalle
ErittelyHinta
Järjestelypalkkio0,4 % kuitenkin vähintään 300 €
Järjestelypalkkion korotus, kun lainaan* tulee vieras vakuus tai takaus 
* Korotus ei koske ASP-korkotukilainoja
100,00 €
Osanosto30,00 €
Lainan maksuerän automaattinen veloitus2,30 €
LyhennysJousto uuteen asuntolainaan0,00 €
LyhennysJousto nykyiseen asuntolainaan 
Lainan maksuerän automaattisesta veloituksesta peritään Hinnaston mukainen maksu.
0,00 €
Ennakkoilmoitus lainan veloituksesta paperilla tai verkkopankissa0,00 €
Luoton maksu, lasku paperilla6,00 €
Maksumuistutus velalliselle, takaajalle tai vieraanpantinantajalle (hinta/kpl)5,00 €
Maksuohjelman muutos200,00 € 
Eräpäivän tai lainanhoitotilin muutos (Maksuohjelman vähäinen muutos)40,00 €
Velallisen muutos200,00 €
Koron tai marginaalin muutos200,00 €
Takaajan tai pantinomistajan suostumuksen hankkiminen lainaehtojen, kuten maksuohjelman tai koron muutokseen35,00 €
Lainan siirto asiakkaan pyynnöstä toiseen pankkiin. Peritään toiselta pankilta. Ei koske valtion varoista välitettyjä lainoja.120,00 €
*) Järjestelypalkkiota peritään ensimmäisen noston, lainan korotuksen tai uudistuksen yhteydessä.
Asuntolainaan ja vakuudelliseen kulutusluottoon liittyvät yleisimmät maksut Check-in -asiakkaalle
ErittelyHinta
Järjestelypalkkio200 €
Järjestelypalkkion korotus, kun lainaan* tulee vieras vakuus tai takaus 
* Korotus ei koske ASP-korkotukilainoja
100,00 €
Osanosto30,00 €
Lainan maksuerän automaattinen veloitus2,30 €
LyhennysJousto uuteen asuntolainaan0,00 €
LyhennysJousto nykyiseen asuntolainaan 
Lainan maksuerän automaattisesta veloituksesta peritään Hinnaston mukainen maksu.
0,00 €
Ennakkoilmoitus lainan veloituksesta paperilla tai verkkopankissa0,00 €
Luoton maksu, lasku paperilla6,00 €
Maksumuistutus velalliselle, takaajalle tai vieraanpantinantajalle (hinta/kpl)5,00 €
Maksuohjelman muutos200,00 € 
Eräpäivän tai lainanhoitotilin muutos (Maksuohjelman vähäinen muutos)40,00 €
Velallisen muutos200,00 €
Koron tai marginaalin muutos200,00 €
Takaajan tai pantinomistajan suostumuksen hankkiminen lainaehtojen, kuten maksuohjelman tai koron muutokseen35,00 €
Lainan siirto asiakkaan pyynnöstä toiseen pankkiin. Peritään toiselta pankilta. Ei koske valtion varoista välitettyjä lainoja.120,00 €
*) Järjestelypalkkiota peritään ensimmäisen noston, lainan korotuksen tai uudistuksen yhteydessä.
Asuntolainaan ja vakuudelliseen kulutusluottoon liittyvät yleisimmät maksut
ErittelyHinta
Järjestelypalkkio0,4 % kuitenkin vähintään 300 €
Järjestelypalkkion korotus, kun lainaan* tulee vieras vakuus tai takaus 
* Korotus ei koske ASP-korkotukilainoja
100,00 €
Osanosto30,00 €
Lainan maksuerän automaattinen veloitus2,30 €
LyhennysJousto uuteen asuntolainaan0,00 €
LyhennysJousto nykyiseen asuntolainaan 
Lainan maksuerän automaattisesta veloituksesta peritään Hinnaston mukainen maksu.
0,00 €
Ennakkoilmoitus lainan veloituksesta paperilla tai verkkopankissa0,00 €
Luoton maksu, lasku paperilla6,00 €
Maksumuistutus velalliselle, takaajalle tai vieraanpantinantajalle (hinta/kpl)5,00 €
Maksuohjelman muutos200,00 € 
Eräpäivän tai lainanhoitotilin muutos (Maksuohjelman vähäinen muutos)40,00 €
Velallisen muutos200,00 €
Koron tai marginaalin muutos200,00 €
Takaajan tai pantinomistajan suostumuksen hankkiminen lainaehtojen, kuten maksuohjelman tai koron muutokseen35,00 €
Lainan siirto asiakkaan pyynnöstä toiseen pankkiin. Peritään toiselta pankilta. Ei koske valtion varoista välitettyjä lainoja.120,00 €
*) Järjestelypalkkiota peritään ensimmäisen noston, lainan korotuksen tai uudistuksen yhteydessä.
Ehdot

Neuvoja asumisesta

Man sitting thinking by house  

Asumisen turvaa korkosuojauksella

Oikeiden korkosuojaus- tuotteiden avulla taloutesi kestää silloinkin, kun markkinakorot muuttuvat merkittävästi.

Woman looking out of window  

Kaksi vaihtoehtoa ottaa lyhennys-vapaat

LyhennysJousto antaa vapautta lainan maksuun kuukausittain. Lyhennysvapaa pidemmälle jaksolle. Katso kumpi sopii sinulle!