Miksi ehdotamme kotipaikan siirtoa pankkiunioniin?

Nordean hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Nordean kotipaikka ja emoyhtiö  siirretään Ruotsista pankkiunioniin. Kotipaikaksi ehdotetaan Suomea, joka on jo Euroopan pankkiunionin jäsen.  

Nordean juuret ovat syvällä kaikissa Pohjoismaissa, ja se on syntynyt yli 300 pohjoismaisen pankin fuusioiden tuloksena. Meidän on kaikkien muiden yhtiöiden tapaan pysyttävä ajan hermolla muuttuvassa maailmassa. Saamme voimaa vahvasta historiastamme ja samalla sopeutamme toimintaamme muuttuvaan toimintaympäristöön. 

Aloitimme Nordean juridisen rakenteen yksinkertaistamisen kaksi vuotta sitten, vuonna 2016. Ensimmäisessä vaiheessa muutettiin Suomen, Tanskan ja Norjan tytärpankit sivuliikkeiksi. Prosessi saatiin päätökseen vuoden 2017 alussa Nordean osakkeenomistajien tuella. Tästä on jo nyt saatu paljon hyötyjä.

Hallituksen ehdotus siirtää Nordea pankkiunioniin on kattavan analyysin tulos. Ehdotusta on siis harkittu perusteellisesti. 

On monta hyvää syytä siihen, miksi hallitus ehdottaa nyt Nordean siirtoa pankkiunioniin: 

  • Ensinnäkin Nordea on ainutlaatuinen pohjoismainen pankki, jonka rakenne on kansainvälinen ja jonka tase on noin kaksinkertainen verrattuna minkä tahansa Pohjoismaan bruttokansantuotteeseen. Uskomme, että yhtenä Euroopan suurimmista ja vahvimmista pankeista meille on etua siitä, että konsernitasolla toimintaamme valvoo Euroopan vahvin finanssivalvoja eli Euroopan keskuspankki. 
  • Kun liitymme kansainvälisenä pankkina pankkiunionin kaltaiseen yhteiseen monikansalliseen sääntelykehykseen, voimme hoitaa Nordean liiketoimintaa samojen säännösten mukaan kuin eurooppalaiset kilpailijamme. Tämä parantaa ennakoitavuutta ja luo Nordealle ja sen pitkän aikavälin suunnittelulle ja investoinneille vakaan toimintaympäristön. Kun säännöt ja määräykset ovat ennakoitavissa, voimme käyttää enemmän aikaa entistä parempien palvelujen kehittämiseen asiakkaillemme, sillä se on meille kaikkein tärkeintä. Teemme isoja investointeja digitaaliseen tarjontaamme, jotta voimme olla asiakkaillemme entistäkin parempi pankki – palvelumme on entistä henkilökohtaisempaa ja kanssamme on helppoa ja mutkatonta asioida missä ja milloin tahansa.   
  • Suomi on yksi kotimarkkinoistamme ja se on ainoa Pohjoismaa, joka jo nyt kuuluu pankkiunioniin. Siksi Suomi on luonteva valinta uudeksi kotipaikaksi.
  • Monet uusista pankkialaa koskevista säännöksistä tulevat voimaan vuosina 2018–2019. Siksi uskomme, että nyt on oikea aika toteuttaa kotipaikan siirto. 
  • Siirto helpottaa Nordean strategista suunnittelua ja parantaa sen taloudellista asemaa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Siksi olemme varmoja siitä, että siirrosta hyötyvät pitkällä aikavälillä niin asiakkaamme kuin myös henkilöstömme.
  • Viime kädessä tavoitteenamme on luoda entistä vahvempi ja parempi pankki ja jatkaa liiketoiminnan kehittämistä samaan tapaan kuin olemme aina tehneet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Muutos ei vaikuta päivittäiseen asiakaspalveluumme mitenkään, emmekä usko että asiakkaat – olipa kyseessä henkilöasiakas tai suuryritys – huomaavat mitään eroa. Kotipaikan siirto ei vaikuta siihen, miten ja missä yksittäisiä asiakkaita koskevat päätökset tehdään. Olemme aivan yhtä lähellä asiakkaitamme kuin olemme aina olleet. Osallistumme myös jatkossa aktiivisesti niiden yhteiskuntien kehittämiseen, joissa toimimme, ja pyrimme vaikuttamaan niihin positiivisesti. 

Pohjoismaat ovat maailman kymmenenneksi suurin talous, ja Nordea on Pohjoismaiden ylivoimaisesti suurin pankki. Luottoluokituslaitosten Nordealle antamat luokitukset ovat Euroopan korkeimpia, ja haluamme säilyttää tämän aseman. Meillä on 9,6 miljoonaa henkilöasiakasta ja 580 000 yritys- ja yhteisöasiakasta. Autamme nuoria hankkimaan ensiasunnon, yrittäjiä toteuttamaan unelmansa ja yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Olemme yksi tärkeimmistä toimijoista, joiden ansiosta Pohjoismaat voivat kasvaa ja kehittyä.  

Pankkina olemme paikallinen, kansallinen ja pohjoismainen. Se on identiteettimme, jota vahvistamme toteuttamalla tämän muutoksen. Olemme ylpeitä siitä, että pystymme tekemään rohkeita päätöksiä, joiden uskomme olevan asiakkaiden, henkilöstön ja osakkeenomistajien edun mukaisia. 

Siksi pyydämme osakkeenomistajilta tukea tälle päätökselle 15. maaliskuuta pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Lue lisää varsinaisesta yhtiökokouksestaAvautuu uuteen ikkunaan