Juridisen rakenteen yksinkertaistaminen

Nordea on ollut pohjoismainen pankki jo 15 vuotta ja nyt on aika muuttaa myös juridinen rakenne sen mukaiseksi.

Nordean tytärpankit Suomessa, Norjassa ja Tanskassa fuusioitiin ruotsalaiseen emoyhtiöön 2.1.2017. Tämä on osa Nordea-konsernissa käynnissä olevaa yksinkertaistamishanketta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa pankin toimintaa ja vahvistaa mahdollisuuksia luoda tulevaisuuden pankki. Näin Nordean pankit eri Pohjoismaissa muodostavat yhden vahvan yhtiön, josta asiakkaat hyötyvät.

Nordea on sitoutunut kaikkiin Pohjoismaihin ja on vahvasti läsnä kussakin maassa. Niin myös Suomessa, jossa Nordealla on eri puolilla maata paljon paikallista toimintaa. Päätökset tehdään jatkossakin lähellä asiakasta kuten tähän asti.

Asiakkaiden palvelut ja asiointi säilyvät ennallaan

Kyse on juridisesta toimenpiteestä, joka ei vaikuta asiakkaisiin. Pankkipalvelut säilyvät ennallaan. Nordealla on Suomessa paljon paikallista toimintaa, ja päätökset tehdään jatkossakin lähellä asiakasta kuten tähänkin asti.

Talletussuojan määrä säilyy ennallaan

Asiakkaiden talletussuoja ja sijoittajien korvausrahastosuoja siirtyivät Ruotsiin lain piiriin, kun juridisen rakenteen yksinkertaistaminen toteuttiin 2.1.2017

Aikataulu

Nordean osakkeenomistajat hyväksyivät fuusiosuunnitelmat 17. maaliskuuta 2016 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ruotsin Finanssivalvonta hyväksyi suunnitelmat toukokuussa 2016. Viimeiset viranomaishyväksynnät saatiin joulukuussa 2016. Fuusiot toteutettiin 2.1.2017 suunnitelmien mukaisesti.

Tiedottaminen

Juridisen rakenteen yksinkertaistamisesta ilmoitettiin keväällä kaikille asiakkaille, joilla on tili Nordeassa. Syksyllä asiakkaille kerrottiin, että Nordean pankkipalveluita Suomessa tarjoaa vuoden 2017 alusta Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike. Asiakkaat saivat tiedon muutoksesta verkkopankkiinsa, kirjeitse tai asiakkuuden avaamisen yhteydessä.

Kysymyksiä ja vastauksia juridisen rakenteen yksinkertaistamisestaAvautuu uuteen ikkunaan

Pankkivalvonta
Sijoittajien korvausrahastosuoja
Talletussuoja