Metsänomistaja

Metsänhoito on osa omaisuudenhoitoa. Nordea Metsä on metsää omistavien asiakkaiden maksuton palvelu, jossa saa tietoa metsään liittyvistä taloudellisista asioista sekä voi luoda yhteyksiä moniin alan ammattilaisiin.

Nordea Metsä Metsän arvo Metsän tuotto Metsänhoito Sukupolvenvaihdos Nordea Metsä

Nordea Metsä palvelusta on muodostunut kohtauspaikka, jossa metsänomistajat tapaavat toisiaan ja vaihtavat kokemuksia. Erityisen suosittuja ovat erilaiset metsäpäivät, alueelliset tapahtumat ja metsäveroillat.

Jos olet nykyinen tai tuleva metsän omistaja tai metsäammattilainen, ilmoita kiinnostuksesi metsäasioihin tämän sivun lomakkella, käymällä konttorissa tai soittamalla Nordean Asiakaspalveluumme. Liitämme sinut Nordea Metsä -rekisteriin, jossa on tällä hetkellä jo 45 000 asiakasta.

Hyria

on jo noin 30 vuoden ajan kouluttanut metsänomistajia lyhytkurssein. Metsäkursseista on myös mahdollista koota metsätalousyrittäjän ammattitutkinto. Tutkinto on tarkoitettu niin nykyisille kuin tuleville metsänomistajille, jotka kaipaavat perustietoa metsätaloudesta ja metsänhoidosta. 

Lisätietoja: www.hyria.fi

Innofor Finland Oy

tarjoaa kaikki metsän suunnittelu- ja hoitopalvelut. Toimialueellaan Innofor tarjoaa Nordea Metsän jäsenille:

  • ilmaisen tapaamisen - myös metsässä  
  • ilmaisen hoitosopimuksen
  • omia kausitarjouksia.

Lisätietoja kerholaisten omalla sivulla: www.innofor.fi/nordeametsa

Suonentieto Oy

tarjoaa Metsäneuvos verokirjanpito-ohjelmaa metsätalouden tilinpäätöksen ja 2C-lomakkeen helppoon hallintaan. Nordea Metsän jäsenille 1-yritysversion hinta on nyt vain 79 e + alv. (normaalisti 158 e + alv.)  Tilatessa mainittava "Nordea Metsä". Tarjolla on myös moniyritysversioita.

Tee tilaus soittamalla Suonentieto Oy:n myyntiin puh. (017) 264 2642 tai lähetä sähköpostia if.oteitnenous@itnyym

Ilmaisen demoversion voit ladata koneellesi osoitteesta www.suonentieto.fi/ kohdasta Demo.

Stora Enso Oyj

tarjoaa maksuttoman metsäneuvontakäynnin Stora Enson toimialueella Suomessa.

Lisätietoja saat Stora Enson puunostajilta osoitteesta www.storaensometsa.fi/metsanomistajat sekä numerosta 020 4621360.

Metsäliitto

tukee metsän omistamisen ensiaskelista aina sukupolvenvaihdokseen saakka. Jos olet uusi metsänomistaja, selvitämme mielellämme kanssasi metsäsi hoitotarpeita ja kerromme Metsäliiton jäseneduista. Omistajajäsenenä pääset hyödyntämään kaikki oman osuuskuntasi palvelut ja saat bonusta puukauppahinnan päälle.

Metsääsi lähellä työskentelevän yhteyshenkilömme saat tietää osoitteesta www.metsaliitto.fi tai soittamalla MetsäSoitto-numeroon 010 7770.

UPM-Kymmene Metsä

tarjoaa maksuttoman tila/metsäneuvontakäynnin.

Koskitukki

tarjoaa maksuttoman metsäkäynnin. Metsäkäynnillä selvitetään tilan kiireiset metsänhoitotyöt ja hakkuumahdollisuudet. Lisätietoja paikallisilta puunostajilta www.koskitukki.fi  tai p. 020 553 40. Vain vähintään viiden hehtaarin tiloille.

Paikallisesti sovituista eduista tiedottaa asiakaskonttori.

Metsän arvo

Metsäkiinteistö hajauttaa hyvin sijoitussalkkua. Metsäkiinteistöjen hinnoissa on suuria alueellisia eroja. Kiinteistön hintaan vaikuttavat metsän sijainti, hakkuumahdollisuudet, onko palstalla mahdollisesti ranta-aluetta, tieverkosto ja muut odotusarvot.
Toteutuneita metsätilakauppojen hintoja alueittain ja keskipinta-alan mukaan voit tarkastella Metsäntutkimuslaitoksen ylläpitämästä tietokannasta.

Muita odotusarvoja voivat olla metsästysoikeus, maa-aineksen myynti tai kaavoituksen liittyvät odotukset.

Metsän tuotto

Suunnittele puukauppa huolellisesti

Puukauppa on osa metsänhoitoa. Parhaan tuoton pitkällä tähtäimellä saat metsällesi tekemällä hakkuut metsänhoidollisesti oikeaan aikaan. Metsätaloussuunnitelma auttaa hakkuiden ja hoitotöiden suunnittelussa. Puun myynnin suunnittelussa apua saat metsäyhtiöiltä, jotka toimivat puun ostajina ja jalostajina.

Myös metsänhoitoyhdistykset tarjoavat metsänhoidon lisäksi puukaupallisia palveluita. Valtio tukee metsänparannusta ja luonnonhoitoa. Tuettavia metsänhoito- ja metsänparannustöitä ovat mm. nuoren metsän hoito, energiapuun korjuu, kunnostusojitus, metsätien tekeminen ja haketus. Myös joihinkin muihin metsätöihin myönnetään tukea.

Tuettavista eri työlajeista ja ehdoista saat lisätietoa Maa-ja Metsätalousministeriön sivuilta.

Metsänomistajalle sijoitusten suunnittelu on ykkösasia

Säästämisen ja sijoittamisen tavoitteena on pääoman säilyttäminen tai kasvattaminen. Tavoitteisiin pääsyä helpottaa selkeä sijoitussuunnitelma. Jokaisen sijoittajan kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään omia tavoitteitansa ja suunnitelmiansa. Nordean asiantuntijat kartoittavat tarkasti asiakkaan tarpeet ja odotukset. Näiden tietojen pohjalta laaditaan yksilöllinen sijoitussuositus.

Metsänhoito

Hyvä metsänhoito syntyy tutkimuksista ja kokemuksista, luonnonhoidosta, koulutuksesta ja mielipiteiden vaihdosta.
Alueellisten metsäohjelmien avulla edistetään metsätalouden kehittämisen yleisiä alueellisia tarpeita. Yksityinen metsänomistaja käyttää tutkimustietoa hyväkseen käyttäessään metsänhoitosuunnitelmaa tai testattuja työvälineitä tai tehdessään metsänparannustöitä kuten ojitusta tai tierakennusta.

Uudet metsänhoidon suositukset otettiin käyttöön elokuun 2006 alussa. Metsänhoitosuosituksissa esitellään malleja metsätalouden kannattavuuden parantamiseen ja luonnonhoitoon sekä metsän monimuotoisuuteen.

Lisätietoa metsänhoitosuosituksista, metsänomistajan koulutuksesta, metsäkirjallisuudesta, työvälineistä ja vaikkapa retkikohteista saat oheisten linkkien takaa.

www.metsalehti.fi/

www.luontoon.fi/kansallispuistot

Sukupolvenvaihdos

Metsää kasvatetaan paikasta ja omistajan tavoitteista riippuen noin 80 vuotta ennen uudistusta. Metsässä hoidetaan ja hakataan oman ansainnan näkökulmasta, mutta samalla ajatellaan jo seuraavaa sukupolvea. Metsänhoito on pitkäjänteistä toimintaa.

Metsänomistajien keski-ikä on noin 59 vuotta. Usein metsäomaisuus siirtyy seuraavalle sukupolvelle kun vastaanottajatkin ovat jo keski-ikäisiä. Metsänomaisuuden siirtoa ja sitä ennakoivia toimenpiteitä kannattaa harkita yhdessä vastaanottajan kanssa. Oman perheen, vastaanottajan toiveiden, metsänhoidon näkökulmien ja monien muiden asioiden pohtiminen perusteellisesti antaa eväät hyvälle sukupolvenvaihdokselle.