Vakuutussäästöistä tehtävien nostojen verotuskäytäntö muuttui 1.1.2020

Vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden osittaisen takaisinoston verotus muuttui vuoden 2020 alusta alkaen.

Veromuutos 1.1.2020 alkaen

Veromuutos vaikuttaa verotusajankohtaan, jos säästöhenkivakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen säästöjä nostetaan sopimuksen voimassaoloaikana. Jatkossa osittaisten takaisinostojen verotus on samankaltainen kuin nostettaessa varoja rahastosijoituksista. Muutoksella ei ole vaikutusta perittävän veron määrään, eikä sijoituskohteiden vaihto sopimuksen sisällä aiheuta edelleenkään veroseuraamuksia.

Tuottoa verotetaan nostohetkellä

Veromuutoksen myötä sopimuksesta nostettavista varoista on 1.1.2020 alkaen verotettavaa pääomatuloa se osuus, joka vastaa tuoton osuutta sopimuksen varoista nostohetkellä. Samalla mahdollisten tappioiden vähentäminen pääomatuloverotuksessa on jatkossa mahdollista sopimuksen päättyessä vakuutuksenottajan elinaikana.

Esimerkki tuoton verotuksesta 1.1.2020 alkaen

Säästöjen arvo nostohetkellä

Sijoitettu pääoma

Tuotto

Sopimuksesta nostetaan

Nostettavan tuoton osuus

Pääomavero (30 %)

Tilille maksetaan

12 000 €

10 000 €

2 000 €

1 200 €

2 000 / 12 000 x 1 200 = 200 €

0,3 x 200 = 60 €

1 200 - 60 = 1 140 €

*Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisia nostokuluja.