Nordea Capital

Nordea Capital on monipuolinen ja joustava sijoitusratkaisu, joka sopii erityisesti aktiiviseen ja pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sijoitat yhden sopimuksen sisällä useisiin erilaisiin sijoituskohteisiin ja vaihdat sijoituskohteita ilman vaihdon yhteydessä tapahtuvaa tuoton verotusta.

Nordea Capital Sijoituskohteet Hinnat Ehdot ja tuoteseloste Nordea Capital

Hyödy Nordea Capitalin eduista ja vaivattomuudesta

 • Pääsy yhden sopimuksen kautta laajaan valikoimaan monipuolisia sijoituskohteita, esimerkiksi rahastot, sijoituskorit ja sijoitusobligaatiot.
 • Maksuttomat sijoituskohteiden vaihdot sopimuksen sisällä.
 • Sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä ei mahdollista tuottoa veroteta eikä vaihtoja tarvitse ilmoittaa verotuksessa. Tuottoa verotetaan vasta sitä nostaessasi tai sopimuksen päättyessä.
 • Lisäsijoitukset ovat mahdollisia milloin tahansa.
 • Varat on nostettavissa osittain tai kokonaan kesken sopimusajan. 
 • Suositeltava sijoitusaika on vähintään kolme vuotta.

 

 Nordea Capital -sopimuksen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.

Sijoituskohteet

Tuottokori

Tuottokori sopii maltillista tuottoa tavoittelevalle, pitkäjänteiselle säästäjälle ja sijoittajalle. Tuottokori tavoittelee pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. Tavoite pyritään saavuttamaan hoitamalla sijoituskoria aktiivisesti ja noudattamalla selkeää sijoitusstrategiaa. Aktiivinen hoito tarkoittaa korin sijoitusten ja riskitason jatkuvaa seuraamista ja tarvittavien muutosten tekemistä harkitusti. Sijoitusstrategian perustana on sijoitusten hajauttaminen valtionlainoihin, yrityslainoihin, osakkeisiin ja kiinteistöihin. Sijoituskori sisältää kotimaisia ja kansainvälisiä sijoituskohteita. 
Tutustu Tuottokorin sääntöihin (pdf, 45 KB)Opens new window.

Osakekorit

Nordea Osakekorien avulla pääset helposti mukaan suurten suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonkehitykseen. Valittavanasi on 14 NASDAQ OMX Helsingin pörssissä noteerattua yhtiötä, joista voit rakentaa oman osakesalkkusi. Sopimukseesi liitetty Osakekori koostuu yhden pörssiyhtiön osakkeista ja sen arvonkehitys seuraa kyseisen osakkeen kokonaistuottoa. Kokonaistuotto muodostuu osakkeen kurssikehityksestä ja osinkotuotosta.

Nordean tarjoamat Osakekorit sopivat sinulle, jos
 • olet kiinnostunut sijoittamaan suomalaisiin yhtiöihin.
 • seuraat kotimaisen osakemarkkinan kehitystä ja tunnet osakemarkkinoiden riskit.
 • haluat mukaan valittujen suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonkehitykseen.

Tutustu tästä Nordean tarjoamiin Osakekorien sääntöihin (pdf, 228 KB)Opens new window.

Nordea-rahastot

Jos haluat itse hoitaa sijoitustasi, valittavanasi on Nordea-rahastojen kattava valikoima. Voit valita joko yhden tai useamman osake- korko- tai yhdistelmärahaston ja vaihtaa valitsemiasi rahastoja markkinatilanteen mukaan.

Lisätietoja rahastoista saat Rahastot Nyt -palvelusta.

Lisää hajautusta sijoitusobligaatioilla

Voit liittää sijoitussopimukseesi myös Nordea Henkivakuutuksen valitsemia sijoitusobligaatioita niiden merkintäaikana.  Kulloinkin valittavina oleviin sijoitusobligaatioihin voit tutustua Nordean verkkopankissa.

Vakuutustili sopii väliaikaiseksi sijoituskohteeksi

Jos haluat matalariskisen sijoitusvaihtoehdon vakuutussäästämiseen ja -sijoittamiseen, kannattaa sinun tutustua Vakuutustiliin, joka tarjoaa markkinoiden heilahdellessa parkkipaikan sijoitetuille varoillesi. Vakuutustili sopii myös erityisen hyvin väliaikaiseksi kohteeksi etsiessäsi uutta sijoituskohdetta.

Vakuutustilin arvonkehitys on sidottu Nordea Pankin tarjoamaan euromääräisen shekkitilin korkoon. Tilin korko on yhden viikon euriborkorko, vähennettynä marginaalilla, joka on tällä hetkellä 0,4 %. Jos yhden viikon euriborkorko on alempi kuin 0,4 %, ei laskennallista tuottoa kerry lainkaan. Vakuutustilille lasketaan päivittäin arvo, jonka muutos vastaa tilille maksettavaa päiväkorkoa. Tiliin sidotuille säästöille kertyvästä tuotosta ei voimassaolevan verolainsäädännön mukaan peritä korkotulon lähdeveroa. 

Vakuutustili on Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n hallinnoima tili.

Hinnat

Koskee 8.10.2015 alkaen voimaan tulleita sopimuksia
VeloituksetHinta
KuormituspalkkioKuormituspalkkiota peritään 1 prosenttia 100.000 euron vakuutusmaksujen määrään.
HoitopalkkioSijoitussidonnaisista säästöistä veloitetaan tällä hetkellä 0,65 % vuotuista hoitopalkkiota 100.000 euroon asti, sen ylittävästä osasta vuotuisen hoitopalkkion määrä on 0,1 %. Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa hoitopalkkio enintään 1 prosenttiin.
Sijoituskorien hoitopalkkiot

Sopimukseen liitettävistä sijoituskoreista peritään sopimuksen hoitopalkkion lisäksi sijoituskorien sääntöjen mukaiset palkkiot. Tällä hetkellä sijoituskorien vuotuiset hallinnointipalkkiot ovat seuraavat:

 • Tuottokori 0,95%
 • Osakekorit 0,50% 

Sijoituskorien hallinnointipalkkio on vähennetty niiden päivittäisestä arvosta. Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa sijoituskorien vuotuinen hallinnointipalkkio korien sääntöjen mukaisesti.

Sijoitussuunnitelman muutosSijoitussuunnitelman muuttaminen sopimukseen tulevaisuudessa maksettavien maksujen jakautumisesta eri sijoitusten välillä on veloituksetonta 6 kertaa kalenterivuodessa, minkä jälkeen konttorissa tehdyistä muutoksista veloitetaan 10 euroa kultakin toimeksiannolta. Toistaiseksi verkkopankissa voi tehdä sijoitussuunnitelman muutoksia ilman toimenpidepalkkiota.
Säästöjen siirtäminen sijoituskohteesta toiseenSopimuksen omistajalla on oikeus siirtää säästöjä sijoituskohteesta toiseen veloituksetta 6 kertaa kalenterivuoden aikana, minkä jälkeen konttorissa tehdyistä siirroista veloitetaan 50 euroa kultakin toimeksiannolta. Verkkopankissa tehtävät siirrot ovat toistaiseksi veloituksettomia.
Panttausvahvistus50,00 €
Takaisinosto50,00 €
Lisätiliote10,00 €
Nostosuunnitelman teko20,00 €
Nostosuunnitelman muutos20,00 €
NostopalkkioNostopalkkio peritään nostettavasta määrästä, kun sopimuksen alkamisesta on kulunut alle 1 vuosi 3 %, 1- 2 vuotta 2 % ja 2 -3 vuotta 1 %. Nostopalkkiota ei peritä nostojen kumulatiivisen määrän 100.000 euron ylittävältä osalta. Nostettaessa säästöt kolmen ensimmäisen vuoden aikana vähennetään myös sopimukselle hyvitettyjen lisäkorkojen määrä.
VähimmäismäärätPienin sallittu maksu on kertasuorituksena 2.000 euroa.
Ehdot ja tuoteseloste

Tutustu tarkemmin ehtoihin (pdf, 67 KB)Opens new window ja tuoteselosteeseen (pdf, 49 KB)Opens new window.

Nordea Capital on kapitalisaatiosopimus. Nordea Capital -sopimuksen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Nordea Henkivakuutus myy Nordea Capital -sopimusta asiamiehenään toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n kautta. 

Nordea Capital -sopimukseen liitettyjen sijoitusobligaatioiden liikkeellelaskija on Nordea Pankki Suomi Oyj ja sopimukseen liitettyjä Nordea-rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Sijoittamiseen liittyy mahdollisuus saada voittoa sijoitusten pääoman arvonnousun johdosta, mutta myös riski mahdollisesta pääoman arvon menettämisestä. Nordea Capital -sopimuksella ei ole pankkitilien talletussuojaa eikä se kuulu Sijoittajien Korvausrahaston piiriin. Markkinatilanteesta riippuen sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoitusten aikaisempi tuottotaso ole tae tulevasta. Verotiedot 1.1.2016 mukaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.

Advice on investments

Feet in sand  

Diversify your risks

You can reduce the risks involved in investing by spreading investments over fixed income and equity instruments.

Sail boat stem  

Research and analysis

You can receive our economists' forecasts and information on investment markets and individual investment alternatives online.