Pörssilistatut rahastot

Pörssilistatut rahastot sopivat aktiiviselle markkinoita seuraavalle sijoittajalle, joka haluaa itsenäisesti käydä kauppaa pörssissä ja arvostaa edullista hajautusta.

Kaksi rahastoa Kehittyvät markkinat Vakaat osakkeet Kaupankäynti Hinnat Kaksi rahastoa

Kaksi aktiivisesti hoidettua rahastoa

Pörssilistatut rahastomme ovat aktiivisesti hoidettuja rahastoja, joihin voi sijoittaa pörssin kautta. Ne on tarkoitettu lähinnä aktiivisille, markkinoita seuraaville sijoittajille, jotka haluavat käydä itsenäisesti kauppaa pörssissä ja arvostavat edullista hajautusta. 

Voit valita kahdesta vaihtoehdosta: Nordea Global Emerging Market Equities UCITS ETF sijoittaa kehittyville markkinoille ja Nordea Stable Equities UCITS ETF sijoittaa maailmanlaajuisesti vakaisiin osakkeisiin. 

  • Näiden rahastojen avulla voit hajauttaa sijoituksiasi helposti joko kehittyville markkinoille tai vakaisiin osakkeisiin.
  • Listattujen rahastojen arvot lasketaan useasti päivän aikana, joten tiedät reaaliaikaisesti, mihin hintaan ostat tai myyt rahastoa.

Pörssinoteerattujen rahastojen suuntaa-antava osuuden arvo

Kehittyvät markkinat

Nordea Global Emerging Market Equities UCITS ETF

Rahasto sijoittaa kehittyville osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti hajauttaen. Sijoitukset painottuvat Aasian, Afrikan, Itä-Euroopan, Latinalaisen Amerikan ja Lähi-idän markkinoille. Lisäksi rahasto voi sijoittaa enintään 10 % maailmanlaajuisesti kehittyneillä markkinoilla toimivien yritysten osakkeisiin. Vähintään 90 % rahaston varoista sijoitetaan osakemarkkinoille. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen lisätuottoja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy.

Read each fund's investment policy, risks and costs in the key investor information document, rules and official prospectus before making your investment decision.

Vakaat osakkeet

Nordea Stable Equities UCITS ETF

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahastoa hoidetaan aktiivisesti käyttäen Nordean kehittämää Stable Equities -sijoitusprosessia. Sijoitusprosessilla pyritään tunnistamaan osakkeet, joiden tuotto ja kurssikehitys ovat vakaat ja joiden arvostus on kohtuullinen. Prosessissa keskitytään muun muassa yhtiöihin, joiden tulos, osingot ja kassavirrat kehittyvät vakaasti. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaansa.

Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy.

Read each fund's investment policy, risks and costs in the key investor information document, rules and official prospectus before making your investment decision.

Kaupankäynti

Pörssissä noteerattujen rahastojen rahasto-osuuksilla voi käydä kauppaa Helsingin ja Tukholman pörsseissä. Kaupankäyntiä varten tarvitaan arvo-osuustili ja sopimus arvopaperivälittäjän kanssa. Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä arvopaperivälittäjien - kuten pankkien tai sijoituspalveluyritysten - kautta.

Rahasto-osuuden arvo pörssissä muodostuu suuntaa-antavasta nettovarallisuusarvosta sekä spreadista (spread = myynti- ja ostokurssin erotus).

Toimeksianto voidaan tehdä päivän hintaan tai määrätyllä rajahinnalla. Jos toimeksianto on tehty päivän hintaan, kaupat toteutuvat vallitsevaan kurssitasoon. Jos ostotoimeksiannolle on asetettu rajahinta, kaupat voidaan tehdä joko rajahinnalla tai sitä alemmalla hinnalla. Vastaavasti myyntitoimeksiannossa kaupat voidaan tehdä asetetulla rajahinnalla tai sitä korkeammalla hinnalla.

Hinnat

Rahastoilla ei ole merkintä- ja lunastuspalkkiota.

Sijoittajan maksettavaksi tulevat pörssikaupankäyntikulut, jotka kannattaa tarkistaa omalta välittäjältä. Pörssikaupankäyntikulut eivät ole rahaston kuluja.

Nordea Global Emerging Market Equities UCITS ETF -rahaston vuotuinen hallinnointipalkkio on 2 % ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahaston 1,5 %.