Ajankohtaiset rahastot

Olemme poimineet sinulle tähän muutamia rahastoja, jotka ovat erityisen mielenkiintoisia juuri nyt. Ajankohtaiset rahastot valitaan Nordean sijoitusnäkemyksen mukaan kuukausittain.

Ajankohtaiset rahastot Eurooppa European Cross Credit Maailma Osinko Ajankohtaiset rahastot

Nämä rahastot ovat erityisen mielenkiintoisia juuri nyt. Voit lukea lisää rahastoista yllä olevilta välilehdiltä.

 • Nordea Eurooppa
  Tarjoaa vaivattoman hajautuksen eurooppalaisille osakemarkkinoille.
 • Nordea 1 - European Cross Credit
  Kohdistaa sijoitukset vakavaraisten yritysten lainojen ja riskiyrityslainojen rajapintaan.
 • Nordea Maailma Osinko 
  Sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka jakavat osakkeelleen korkeaa osinkoa.
Eurooppa

Nordea Eurooppa

Euroopan osakemarkkinoille hajautettu rahasto, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä lisätuottoa ennen kaikkea osakevalinnan kautta.

Miksi sijoittaa tähän rahastoon?

 • Euroopan osakemarkkinoilla on nousuvaraa, mikäli taloustilanne vahvistuu odotusten mukaan
 • Rahaston salkkuun poimitaan osakkeita, jotka ovat näkemyksemme mukaan aliarvostettuja suhteessa tuleviin kassavirtoihin.
 • Vuonna 2014 uudistetun salkunhoitotiimin ja sijoitusprosessin tulokset ovat lupaavia.


Rahaston merkittävimmät riskit:

 • Osakemarkkinariski, jolla tarkoitetaan osakemarkkinoiden tuotonvaihtelua yleisen taloudellisen kehityksen ja/tai erityisten tapahtumien kuten poliittisten tai lainsäädännöllisten muutosten seurauksena.
 • Maantieteellinen riski, joka seuraa siitä, että rahasto keskittää sijoituksensa maantieteellisesti Eurooppaan.
 • Rahasto sijoittaa myös muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, minkä vuoksi rahastoon sisältyy valuuttakurssiriski.


Tutustu rahaston sijoituspolitiikkaan, riskeihin ja kuluihin lukemalla rahaston avaintietoesite, säännöt ja virallinen rahastoesite ennen sijoituspäätöksen tekoa Rahastot Nytistä.

Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy.

European Cross Credit

Nordea 1 - European Cross Credit

Yritysten joukkolainoihin hajautettu sijoitus, jossa pyritään erityisesti hyötymään korkoerojen ja arvostuksen vaihteluista eri luottoluokitusten välillä.

Miksi sijoittaa tähän rahastoon?

 

 • Korkean ja matalan luottoluokituksen rajapinta, nk. crossover-alue, ei ole kovin herkkä yleisen korkotason muutoksille.
 • Vakavaraisten yritysten lainat ja riskiyrityslainat ovat näkemyksemme mukaan tässä markkinatilanteessa mielenkiintoisia vaihtoehtoja korkomarkkinoilla.
 • Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä niistä yrityslainojen hintamuutoksista, jotka aiheutuvat yritysten luottoluokitusten nousuista ja laskuista.

 

Rahaston merkittävimmät riskit:

 

 • Luottoriski, jolla tarkoitetaan sijoitusten liikkeeseenlaskijoiden takaisinmaksukykyyn liittyvää epävarmuutta.
 • Korkoriski, joka kuvastaa rahaston herkkyyttä korkotason muutoksille.
 • Likviditeettiriski, jolla tarkoitetaan riskiä siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä toivottuun hintaan.

 

Tutustu rahaston sijoituspolitiikkaan, riskeihin ja kuluihin lukemalla rahaston avaintietoesite ja virallinen rahastoesite, joka sisältää rahaston säännöt, ennen sijoituspäätöksen tekoa Rahastot Nytissä.

 

Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgissa toimiva rahastoyhtiö.

Maailma Osinko

Nordea Maailma Osinko

Rahastoon valitaan keskeisiltä osakemarkkina-alueilta vakaasti kasvavia yrityksiä, joiden maksamat osingot kasvavat tasaisesti. Suuri osa rahaston sijoituksista kohdistuu yhdysvaltalaisiin korkean osingon osakkeisiin.

Miksi sijoittaa tähän rahastoon?

 • Hyvä osinko kertoo yrityksen tilasta, tasaisesti nouseva osinko on merkki tuloksen kasvusta.
 • Kansainvälisillä markkinoilla valinnanvara vakaasti kasvavaa osinkovirtaa tarjoavissa osakkeissa on laajempi.
 • Ulkomaisten osinkotuottojen tavoittelu rahaston kautta on järkevää myös lähdeverojen hankalan takaisinperinnän vuoksi.


Rahaston merkittävimmät riskit:

 • Osakemarkkinariski, jolla tarkoitetaan osakemarkkinoiden tuotonvaihtelua yleisen taloudellisen kehityksen ja/tai erityisten tapahtumien kuten poliittisten tai lainsäädännöllisten muutosten seurauksena.
 • Maantieteellinen riski, joka seuraa siitä, että rahasto keskittää sijoituksensa maantieteellisesti.
 • Rahasto sijoittaa pääosin muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, minkä vuoksi rahastoon sisältyy valuuttakurssiriski.


Tutustu rahaston sijoituspolitiikkaan, riskeihin ja kuluihin lukemalla rahaston avaintietoesite, säännöt ja virallinen rahastoesite ennen sijoituspäätöksen tekoa Rahastot Nytissä.

Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy.