Prisändringar

Från 1.11.2016 Från 1.5.2016 Från 1.4.2016 Från 1.1.2016 Från 1.11.2016

Uttag i automat, nytt pris från 1.11.2016
Gammalt prisNytt pris
Kontantuttag från bankkonto i Otto.-automat-4 st./mån. 0,00€, därefter 0,40 €/st.
Kontantuttag i euro från bankkonto i andra än Otto.-automater i eurozonenminst 0,60 €/st.4 st./mån. 0,00€, därefter 0,40 €/st.
Månadsavgiften för kontot, nytt pris från 1.11.2016
Månadsavgiften för kontot gäller Dagligkontona: Brukskonto och BruksKontoPlusGammalt prisNytt pris
Premium-, Nyckel-, Stam- och Check in-kunder-0,00 €
Normalpris-2,00 €
Från 1.5.2016

Betalningstjänst, pris från 1.5.2016
Nyckel-, Premium Banking- och Stamkund2,25 €/st.
Check-in kund och normalpris2,25 €/st. (inga för ändringar)
Fakturabetalning via betalautomat, pris från 1.5.2016
Nyckel-, Premium Banking-, Check-in- och Stamkund också normalpris2,25 €/st.
Nordea Electron, pris från 1.5.2016
Nyckel-, Premium Banking- och Stamkund också normalpris2,50 €/mån.
Check-in kund0,00 €/mån. (inga för ändringar)
Från 1.4.2016

Prepaid bankkoder, engångsavgift, pris från 1.4.2016
Nyckel-, Premium Banking-, Check-in- och Stamkund och normalpris50 € (Bankkoder för viss tid, serviceavgiften debiteras då avtalet ingås)
Från 1.1.2016

Förvaringstjänster (bankfack, sigillförvar och slutet förvar)

Priserna på förvaringstjänsterna ändras 1.1.2016. Samtidigt övergår vi från årlig till månatlig prissättning. Förvaringsavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e.

Allmänna villkor for bankfack

Allmänna villkor for sigill förvar

Allmänna villkor for slutet förvar

Stam-, Nyckel- och Premium Banking-kunder får fortsättningsvis rabatt på priset på bankfack.

Priser på bankfack för Premium Banking-kunder
Storlek, höjd mm*Nytt pris inkl. moms 24 %
Gammalt pris inkl. moms 24 %
under 101 mm7 euro/mån40-60 euro/år
101–250 mm8 euro/mån70-80 euro/år
251–450 mm9 euro/mån90-100 euro/år
över 451 mm10 euro/mån110 euro/år
Priser på bankfack för Nyckelkunder 
Storlek, höjd mm*Nytt pris inkl. moms 24 %
Gammalt pris inkl. moms 24 %
under 101 mm10 euro/mån40-60 euro/år
101–250 mm12 euro/mån70-80 euro/år
251–450 mm13 euro/mån90-100 euro/år
över 451 mm15 euro/mån110 euro/år
Priser på bankfack för Stamkunder  
Storlek, höjd mm*Nytt pris inkl. moms 24 %
Gammalt pris inkl. moms 24 %
under 101 mm15 euro/mån60-80 euro/år
101–250 mm17 euro/mån100-115 euro/år
251–450 mm20 euro/mån130-140 euro/år
över 451 mm23 euro/mån150 euro/år
Priser på bankfack för Check-in kunder  
Storlek, höjd mm*Nytt pris inkl. moms 24 %
Gammalt pris inkl. moms 24 %
under 101 mm20 euro/mån80-100 euro/år
101–250 mm24 euro/mån120-140 euro/år
251–450 mm26 euro/mån160-180 euro/år
över 451 mm30 euro/mån200 euro/år
Priser på bankfack för Check-in kunder  
Storlek, höjd mm*Nytt pris inkl. moms 24 %
Gammalt pris inkl. moms 24 %
under 101 mm20 euro/mån80-100 euro/år
101–250 mm24 euro/mån120-140 euro/år
251–450 mm26 euro/mån160-180 euro/år
över 451 mm30 euro/mån200 euro/år

*Antalet storlekar på bankfack har minskats från sju till fyra.

Sigillförvar och slutet förvar
Nytt pris inkl. moms 24 %Gammalt pris inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument4 euro/mån.14,46 euro/år
Utbyte av sigill20 euro/gång6,73 euro/gång

savgift för slutet förvar på det värde
kunden uppgett,

per debiteringsgång minst  

2 % av värdet på förvar,

minst 17 euro/mån.

1 % av värdet på förvar,

minst 16,82 euro/år

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro/gång16,82 euro/gång