Det skickas inget separat ersättningsbeslut om återköp av en del av kapitalet i en sparlivförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal

Vi minskar vårt miljöavtryck och bemöter samtidigt kundernas önskemål om att minska på mängden papperspost. Därför skickar vi inte längre ersättningsbeslut* om återköp av en del av kapitalet i en sparlivförsäkring (Nordea Sparlivförsäkring och Nordea Vision) eller ett kapitaliseringsavtal (Nordea Målspar och Nordea Capital). 

Om återköpet innebär avkastning eller om kapitalet återköps i sin helhet skickar vi beslutet om inköpet. 

Vid behov kan du beställa beslutet om återköp av en del av kapitalet genom att ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa), mån–fre kl. 8–20.

Ändringen gäller varken kunder som är föremål för intressebevakning eller dödsbon.

*Med ersättningsbeslut avses i detta sammanhang en bekräftelse som skickas om återköp av en del av kapitalet.