Återbäring på garanterat sparkapital 2015 och årlig ränta 2016

Enligt Nordea Livförsäkring Finland Ab:s beslut betalas återbäring på garanterat sparkapital 2015 enligt tabellerna nedan. De årliga räntorna 2016 framgår av den sista tabellen.

Detaljerad information om avkastningen på ditt avtal hittar du i avtalsuppgifterna i Nordeas nätbank samt i det utdrag som postas årligen. 

Pensionförsäkringar, total avkastningsprocent på garanterat sparkapital 2015
TeckningsdatumAvkastningsprocent
Före 1.1.19994,5 %
1.1.1999 - 31.12.20023,5 %
1.1.2003 - 4.5.20032,5 %
5.5.2003 –>1,3 %
Sparlivförsäkringar, total avkastningsprocent på garanterat sparkapital 2015
Teckningsdatum
Med beräkningsränta*
Med årlig ränta**
Före 1.1.19994,5 %1,0 %
1.1.1999 - 31.12.20023,5 %1,0 %
1.1.2003 - 4.5.20032,5 %1,0 %
5.5.2003 –>-1,0 %

*) Försäkringar med beräkningsränta
Försäkringar med beräkningsränta avser de försäkringar som tecknats före 5.5.2003 och vars totala avkastning består av fast beräkningsränta och kundåterbäring som fastställs årligen i efterhand.

**) Försäkringar med årlig ränta
Försäkringar med årlig ränta avser de försäkringar som tecknats från och med 5.5.2003 samt de försäkringar som tecknats före 5.5.2003 som konverterats till försäkringar med årlig ränta. Den totala avkastningen på försäkringar med årlig ränta består av årlig ränta som fastställs i förväg för högst ett år och tilläggsränta som fastställs årligen i efterhand.

Kapitaliseringsavtal, total avkastning på garanterat sparkapital 2015*
1,0 %*

*) Den totala avkastningen på kapitaliseringsavtal med garanterat sparkapital består av årlig ränta som fastställs i förväg för högst ett år och eventuell tilläggsränta som fastställs årligen i efterhand.

Årliga räntör fastställda för 2016
Pensionförsäkringar 0,7 %    
Sparlivförsäkringar
0,4 %
Kapitaliseringsavtal
0,4 %

Stöd för beslut

Feet in sand 

Diversifiering minskar risken

Genom att fördela placeringarna i ränte- och aktieinstrument kan du minska risken med placeringarna.

Sail boat stem 

Analyser och översikter

På webben hittar du våra ekonomers prognoser och information om såväl placeringsmarknaden som enskilda placeringsobjekt.