Användning av magnetremsa i betalterminal

Nordea harmoniserar användningen av Credit-/Debit-kort i Finland och utomlands.