Hantering av personuppgifter i Nordeas kodapp

Med hjälp av kodappen kan du använda Nordeas elektroniska banktjänster och identifiera dig i tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer som använder Nordeas separata identifieringstjänst. Ytterligare information om hanteringen av personuppgifter i Nordeas tjänster ser du genom att välja Villkor i menyn och på webbplatsen nordea.fi. 

Användningen av kodappen och dess funktioner förutsätter hantering av vissa personuppgifter. Därför behöver kodappen tillgång till uppgifterna i din enhet på nedan nämnda sätt.

I kodappen hanteras följande personuppgifter:

  • Konto- och transaktionsuppgifter samt betalningar som inte bekräftats eller behöver tilläggsbekräftelse. Dessa uppgifter hanteras för att du ska kunna använda banktjänster med kodappen. Konto- och transaktionsuppgifter hanteras så länge som kodappen är aktiverad.
  • IP-adresser.IP-adresser registreras i en logg för att kodappen ska kunna hindra och undersöka eventuella kriminella attacker eller händelser. Vid behov kan uppgifterna överlåtas till myndigheter.
  • Användarspecifik enhets-ID. Denna uppgift hanteras för att appen ska kunna skicka begäran om händelser till registrerade enheter och räkna ut engångskoder.

Kodappen behöver tillgång till följande funktioner i din enhet:

  • Tillgång till internet. Internetuppkoppling behövs för att kodappen ska kunna kommunicera med Nordeas servrar och system för att genomföra banktjänster samt för annan kommunikation med Nordea.

Kodappen skickar inte personuppgifter till tredje part med undantag för uppgifter som behövs för att genomföra de uppdrag (t.ex. betalningar) du gett som kund.

Nordea Bank Finland Abp är registeransvarig för de personuppgifter som hänför sig till tjänsten. Om du vill ha mer information om dina rättigheter, kontakta Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift) mån–fre kl. 8–20.