Användning av kodappen

Nätbanken Mobilbanken Kundtjänst Nätbanken

Använding av kodappen i nätbanken

  1. Inloggning i nätbanken med kodappen 
  2. Bekräftelse av betalningar i nätbanken med kodappen 
  3. Tilläggsbekräftelse av betalningar i nätbanken med kodappen

Inloggning i nätbanken med kodappen

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-kirj-1

1. Välj fliken Kodapp på nätbankens inloggningssida. Ge ditt användar-ID och klicka sedan på OK.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-kirj-2

2. Nätbanken skapar en händelse för kodappen och blir och vänta på bekräftelse. Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-kirj-3 tunnuslukusovellus-verkkopankissa-kirj-4 

3. Bekräfta inloggningen genom att ange din personliga pinkod i kodappen.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-kirj-5

4. Då du bekräftat händelsen flyttas du automatiskt till förstasidan i nätbanken.

Bekräftelse av betalningar i nätbanken

1. Välj de betalningar som du vill bekräfta och klicka på Bekräfta.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-vahv-2

2. Nätbanken skapar en händelse för kodappen och blir och vänta på bekräftelse. Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-vahv-3 tunnuslukusovellus-verkkopankissa-vahv-4 

3. Bekräfta händelsen genom att ange din personliga pinkod i kodappen.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-vahv-5

4. Efter att du bekräftat händelsen i kodappen ser du betalningen som bekräftad i nätbanken.

Tilläggsbekräftelse av betalningar i nätbanken

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-1

1. Du får ett meddelande i nätbanken om en betalning kräver tilläggsbekräftelse. Du kan göra tilläggsbekräftelse av betalningen med kodappen. Börja genom att klicka på länken Övriga betalningsärenden.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-2

2. Du ser en ruta med betalningar som ska tilläggsbekräftas. Klicka på Bekräfta vid den betalning du vill bekräfta.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-3

3. Klicka Bekräfta. Nätbanken skapar en händelse för kodappen och blir och vänta på bekräftelse.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-4 tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-5 

4. Genast när du börjar tilläggsbekräfta betalningen i nätbanken får du en begäran om tilläggsbekräftelse till kodappen. Appen ber dig kolla uppgifterna om betalningen. Om betalningsuppgifterna är riktiga, tryck på Fortsätt till bekräftelse. Tilläggsbekräfta betalningen genom att ange din personliga pinkod i kodappen.

tunnuslukusovellus-verkkopankissa-lisavahv-6

5. Efter att du bekräftat händelsen i kodappen ser du betalningen som betald i nätbanken.

Mobilbanken

Använding av kodappen i mobilbanken

  1. Så här börjar du använda kodappen och loggar in i mobilbanken 
  2. Bekräftelse av betalningar och ändring av kortinställningar då du har loggat in med kodappen 
  3. Bekräftelse av betalningar och ändring av kortinställningar då du har loggat in med det permanenta lösenordet 

Så här börjar du använda kodappen och loggar in i mobilbanken 

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-kirj-1 
  1. Ladda ned mobilbanken på din enhet eller uppgradera till den nyaste versionen av appen i appbutiken för din enhet.
  2. Välj Ladda ned appen Koder om du ännu inte har laddat ned den. Du flyttas nu direkt till appbutiken för att ladda ned appen Koder. Se anvisningar om hur du börjar använda appen.

Välj Hoppa över om du inte vill ladda ned kodappen just nu. Du kan ladda ned appen senare i appbutiken för din mobila enhet. Du hittar den med sökordet Nordea Koder.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-kirj-2 

3. Välj appen Koder som inloggningssätt upptill på inloggningssidan i mobilbanken.

Knappa in ditt användar-ID och välj Logga in. Du flyttas nu automatiskt till kodappen där du ska ange din personliga pinkod.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-kirj-3 

4. Ange din personliga pinkod i kodappen.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-kirj-4 

5. Du flyttas nu tillbaka till mobilbanken som inloggad.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-kirj-toinen-laite-1

Obs! Om du vill kan du ladda ned kodappen på flera olika enheter. Om du inte har laddat ned kodappen på den enhet som du loggar in i mobilbanken med ska du vid inloggning välja Använd en annan enhet.

Mobilbanken kommer ihåg ditt val och antar i fortsättningen automatiskt att du använder denna enhet. Om du vid en annan tidpunkt vill ladda ned kodappen på din enhet klicka på Ladda ned appen Koder. Du flyttas automatiskt till appbutiken för att ladda ned kodappen.

Bekräftelse av betalningar och ändring av kortinställningar då du har loggat in med kodappen

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-1 

1. Med kodappen bekräftar du betalningar eller gör ändringar i kortinställningarna.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-2 

2. Du måste ange ditt användar-ID om du inte gjort det tidigare under samma session.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-3 

3. Du flyttas direkt till kodappen där du kan kolla uppgifterna om händelsen och bekräfta händelsen med din personliga pinkod.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-4 

4. När du har knappat in pinkoden flyttas du tillbaka till mobilbanken där du får en bekräftelse på händelsen.

Bekräftelse av betalningar och ändring av kortinställningar då du har loggat in med det permanenta lösenordet

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-5 

1. Då du bekräftar betalningar, läser post eller ändrar kortinställningarna måste du av säkerhetsskäl identifiera dig med kodkort eller kodapp.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-2 

2. Då du har valt kodappen, knappa in ditt användar-ID..

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-3 

3. Du flyttas direkt till kodappen där du kan kolla uppgifterna om händelsen och bekräfta händelsen med din personliga pinkod.

tunnuslukusovellus-mobiilipankissa-vahv-4 

4. När du har knappat in pinkoden flyttas du tillbaka till mobilbanken där du får en bekräftelse på händelsen.

Kundtjänst

Användning av kodappen i Nordea Kundtjänst

  1. Identifiering i Kundtjänsten med kodappen
  2. Identifiering i Kundtjänsten med kodappen, mobila enheten har ingen dataförbindelse och kodappen i offlineläge.

Identifiering i Kundtjänsten med kodappen

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-1

1. Ring till Nordea Kundtjänst.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-2

2. Efter det ber vi dig ge ditt användar-ID för nätbanken. Om du använder både kodkortet och kodappen ber vi dig välja identifieringssätt.

Om du väljer kodappen som identifieringssätt ber vi dig öppna kodappen i din mobila enhet och ge din pinkod.

Öppna kodappen genom att trycka på meddelandet du ser på din mobila enhet.

Om du inte godkänt notiser från kodappen i din mobila enhet kan du lägga samtalet i bakgrunden genom att trycka på hemknappen. Öppna sedan Nordea Koder appen.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-3

3. Ange din personliga pinkod i kodappen.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-4

4. Återgå till samtalet. Identifieringen är nu färdig och samtalet kopplas till Nordea Kundtjänst.

Identifiering i Kundtjänsten med kodappen, mobila enheten har ingen dataförbindelse och kodappen i offlineläge

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-1 

1. Ring till Nordea Kundtjänst.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-2

2. Ange ditt användar-ID för nätbanken. Om du använder både kodkortet och kodappen ber vi dig välja identifieringssätt.

Om du väljer kodappen i offlineläge som identifieringssätt ber vi dig öppna kodappen i din mobila enhet. Du kan lägga samtalet i bakgrunden genom att trycka på hemknappen.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-3

3. Välj Aktivera offlineläge.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-4

4. Välj Logga in – LOGIN.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-5

5. Ange din pinkod och klicka på Nästa.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-6

6. Du får en niosiffrig kod. Skriv upp den på en lapp. Klicka på Fortsätt.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-4

7. Kodappen återvänder till den inledande fasen. Återvänd tillbaka till samtalet.

tunnuslukusovellus-asiakaspalvelu-kirj-off-8

8. Knappa in den niosiffriga koden på telefonen. Du hör på inspelningen att identifieringen har lyckats. Nu kopplas samtalet till Nordea Kundtjänst.