Extra köpkraft

Extra köpkraft betyder att kunden inte behöver ha pengar på kontot då hen ger ett uppdrag. Det ger ändå inte rätt till övertrassering, utan pengarna måste finnas på kontot då det debiteras. I den europeiska börshandeln rör sig pengarna två bankdagar efter affären och i den nordamerikanska tre bankdagar efter affären.

Extra köpkraft betyder inte att kontot får gå på minus, men ger spelrum innan pengarna kommit in på kontot. Det är bra att ha som tumregel att pengarna ska finnas på kontot kvällen innan det debiteras.

I Placerarens tjänst (20 000 euro) och Traderns tjänst (30 000 euro) erbjuds extra köpkraft. I Spararens tjänst ingår ingen extra köpkraft och inte heller möjlighet till detta. Den extra köpkraften gäller bara instrument som handlas på börsen med undantag av certifikat, warranter och turbowarranter.