SSABs nyemission 3-17.6

Vänligen bekräfta att Ni är bosatt och för närvarande befinner Er i ett land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”).

Jag bekräftar

Jag bekräftar inte