Handla på nätet

Alltid 

öppen

Med handelstjänster kan du sköta alla dina besparingar och placeringar samt handla på alla viktiga marknader. Bland våra tjänster kan du välja helheter efter dina behov.

Handla på nätet Jämförelse av tjänsterna Egenskaper Priser Villkor Handla på nätet

I Nordea kan du handla med aktier via många olika kanaler. Förutom på traditionellt sätt på kontoret och via Kundtjänsten erbjuder vi mångsidiga handelsmöjligheter i nätbanken. Du har tillgång till de största börserna från Lissabon till Helsingfors och till och med över 20 olika handelsplatser i Europa och Nordamerika. För handel behöver du ett värdeandelskonto och någon av våra tre handelstjänster.

  • Spararens tjänst passar för kunder som följer upp värdeutvecklingen av sina innehav och ger uppdrag nu och då. I Spararens tjänst ser du kurserna i realtid på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.
  • Placerarens tjänst lämpar sig för aktiva aktiehandlare som kontinuerligt följer upp marknaden och uppskattar nyheter och rapporter. Mot en tilläggsavgift kan du köpa Kauppalehtis nyheter och kursuppgifter i realtid från marknaderna i USA.
  • Traderns tjänst passar aktiva placerare. I tjänsten ingår handelssystemet Trader. I Traderns tjänst ser du också kurser i realtid från USA.
Jämförelse av tjänsterna

Jämför och välj den helhet som passar dig bäst

Jämförelse av tjänsterna (priserna includerar moms)
TjänstSpararens
tjänst
Placerarens
tjänst
Traderns
tjänst
Pris, euro/mån.0435
Handel på över 20 aktiemarknaderxxx
Provisionsstruktur som belönar aktivitetxxx
Kurser i realtid, första nivån

Helsingfors
Stockholm
Köpenhamn

Helsingfors
Stockholm
Köpenhamn
Oslo
Helsingfors
Stockholm
Köpenhamn
Oslo
USA
Kauppalehtis huvudnyheter i realtidxxx
Nordeas Morgon- och Veckorapporter per e-postxxx
Nordeas och Standard & Poor's bolagsanalyserxx
Kauppalehtis nyheter i realtid, nyckeltalsanalyser av Balance Consulting Oy och Kauppalehti på webben+ 5 euro / mån.x
Kurser i realtid, fem nivåer: Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn
Kurser i realtid, första nivån: USA
+ 5 euro / mån.x
Ökad köpkraft euro020 00030 000
Nordea Investorxxx
Handelssystemet Traderx
Paketpris med tilläggstjänster, euro/mån.01235
Egenskaper

Följ upp dina uppdrag och hur ditt kapital utvecklas

I våra handelstjänster kan du välja en helhet efter dina behov. I alla tjänster kan du ge uppdrag för finländska och globala aktier och ETF, finländska warranter och certifikat, Nordeafonder, Nordeas masslån och placeringsobligationer, placeringsförsäkringar och -avtal.

I handelstjänsterna har du tillgång till uppdaterade och historiska uppgifter om ditt kapital samt avkastningskalkyler.

Spararens tjänst 

Spararens tjänst passar för dig som följer upp värdeutvecklingen av dina innehav och ger uppdrag nu och då. I Spararens tjänst ser du kurserna i realtid på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.

Placerarens tjänst 

Placerarens tjänst lämpar sig för mer aktiva aktiehandlare som kontinuerligt följer upp marknaden och uppskattar nyheter och rapporter. Mot en tilläggsavgift kan du köpa Kauppalehtis nyheter och kursuppgifter i realtid från marknaderna i USA.

Traderns tjänst 

Traderns tjänst passar aktiva placerare. I tjänsten ingår handelssystemet Trader. I Traderns tjänst ser du också kurser i realtid från USA.

Dessutom behöver du en förvaringstjänst för värdepapper

I värdepappersförvaret kan du förvara värdeandelar i papperslös form som hänför sig till dina innehav i aktier i både finska och utländska noterade bolag och obligationer. Finska värdepapper förvarar vi också i pappersform.

Du kan öppna förvaringstjänsten i nätbanken eller på Nordeas kontor.

I förvaringstjänsten

  • betalas avkastningen på kontot
  • utförs uppdrag som gäller aktieemissioner och andra bolagshändelser. Du får information om så kallade bolagshändelser, såsom till exempel aktieemissioner, som hänför sig till din förmögenhet i värdepappersförvaret och förvaltar dem enligt dina anvisningar
  • publiceras förmögenhetsrapporter. Minst en gång om året får du en rapport om värdepappren i förvaret samt händelser som hänför sig till och avkastning som betalats på din förmögenhet. Enklast följer du upp ditt kapital och dess värde i nätbankens handelstjänst.

Som kund i Placerarens eller Traderns tjänst får du tillgång till Nordeas rekommendationer och översikter samt Kauppalehti.fi:s tjänster och analysverktyg som underlättar marknadsuppföljningen och placeringsbesluten.

Morgonrapport (på finska)

I morgonrapporten kan du läsa om aktiemarknadens rörelser, bolagsspecifika händelser och dagens viktigaste marknadsnyheter. Rapporten omfattar också Nordeas modellportföljer för finska och nordiska aktier och rekommendationslista för globala aktier. Morgonrapporten publiceras från tisdag till fredag innan börserna öppnar.

Veckorapport (om aktiemarknaden, på finska)

På måndagar publiceras Morgonrapporten om aktiemarknaden som en stor Veckorapport. I rapporten behandlas det ekonomiska läget och marknadssituationen i ett bredare perspektiv. Också viktiga händelser under den kommande veckan och aktuella teman tas upp.

Inhemsk aktiemodellportfölj (på finska och svenska)

De bolag som valts in i modellportföljen anses vara lockande placeringsobjekt under de följande tolv månaderna, och de har valts på så sätt att portföljen bildar en diversifierad finländsk aktieportfölj. Även bolagsrapporter publiceras över bolagen i portföljen. Ändringarna i portföljen publiceras i Morgon- och Veckorapporter.

Nordisk aktiemodellportfölj (på finska och svenska)

Modellportföljen för nordiska aktier är en väldiversifierad aktieportfölj som består av cirka 20 nordiska bolag. Bolagen i modellportföljen är bolag som vi anser vara lockande placeringsobjekt under de följande tolv månaderna. Ändringarna i portföljen publiceras i Morgon- och Veckorapporter.

Rekommendationslistan Global (på finska och svenska)

Bolagen på listan har valts på de marknader som är föremål för handel i Nordea. Till listan har det ur olika sektorer valts de mest lockande bolag utanför Nordea.

Veckans aktie (på finska)

I publikationen fokuserar man närmare på ett visst aktuellt bolag och vilka faktorer som påverkar aktiekursen. Publikationen utkommer mitt på veckan, i regel på onsdagar. Publikationen kan läsas i nätbanken i Spararens och Traderns tjänst, och kunderna som använder dessa tjänster kan också prenumerera på den direkt till sin e-post. Veckans aktie är inte en köp- eller säljrekommendation i sig utan ger en närmare överblick över ett bolag som lämpar sig för marknadsläget.

Bolagsrapporter (på engelska)

Under Bolagsrapporter finns analyser av cirka 300 viktiga nordiska bolag som Nordea Markets tagit fram som stöd för dina placeringsbeslut. Där hittar du också Standard & Poor’s analyser, rekommendationer och riktkurser för 800 bolag utanför Norden.

Marknadsplatser för handel
BörsValutaHandelstid 
(finsk tid)
Finland
Aktier, warranter,
certifikat, ETF,
optionsbevis,
teckningsrätter
NASDAQ OMX HelsinkiÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30

Finland
Aktier

First North FinlandÖppnas i nytt fönsterEUR10.15-18.20
Belgien
Aktier
Euronext BrusselsÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Spanien
Aktier 
Bolsa de MadridÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Holland
Aktier, ETF
Euronext AmsterdamÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Storbritannien
Aktier, ETF,
Stämpelskatt*;
Gränspris i penny (GBP)
Lontoo LSEÖppnas i nytt fönsterGBP10.00-18.30
Italien
Aktier
Borsa Italiana (Milano)Öppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Canada
Aktier
Toronto (TMX)Öppnas i nytt fönsterCAD16.30-23.00
Norge
Aktier, ETF
OslobörsÖppnas i nytt fönsterNOK10.00-17.30

Portugal
Aktier

Euronext LisbonÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Frankrike
Aktier, ETF
Euronext ParisÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Sverige
Aktier på L-, M- och S-listan, ETF
NASDAQ OMX StockholmÖppnas i nytt fönsterSEK10.00-18.30

Aktier

First North StockholmÖppnas i nytt fönsterSEK10.15-18.20

Aktier

AktieTorgetÖppnas i nytt fönsterSEK10.00-18.30
Tyskland
Aktier, ETF
Clearing T+2
XetraÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Schweiz
Aktier, ETF
Zürich (SIX)Öppnas i nytt fönsterCHF10.00-18.30
Danmark
Aktier på L-, M- och S-listan
NASDAQ OMX CopenhagenÖppnas i nytt fönsterDKK10.00-18.00
Estland
Aktier
NASDAQ OMXBalticÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-16.00
USA
Aktier, ETF 
NyseÖppnas i nytt fönsterUSD16.30-23.00
USA 
Aktier, ETF 
NasdaqÖppnas i nytt fönsterUSD16.30-23.00
USA 
Aktier, ETF 
AmexÖppnas i nytt fönsterUSD

16.30-23.00

*På börsen i London (London Stock Exchange) debiteras stämpelskatt på 0,5 % på alla köp.
Priser


Provisionsstruktur som belönar aktivitet

Serviceavgifter, e/mån
Courtage< 150 e> 150 e> 500 e>1 000 e>2 500 e
Spararens tjänst00000

Placerarens tjänst

40000
Traderns tjänst3535000

I Placerarens tjänst kan du köpa Kauppalehtis nyhetsinnehåll i realtid samt ett kurspaket. Separat kostar tjänsterna fem euro och tillsammans åtta euro. Om förmedlingsavgifterna överstiger 150 euro, är tilläggsegenskaperna avgiftsfria.

Förmedlingsavgifter för börsuppdrag i nätbanken
Courtage< 150 e> 150 e> 500 e> 1 000 e> 2 500 e
Alla marknader0,20 %
minimi 8 e

0,18 %
minimi 8 e 

0,15 %
minimi 5 e
0,10 %
minimi 5 e
0,06 %
minimi 3 e
PristaketPristaket på en procent gäller alla avgifter för börsuppdrag som gör att avgiftspriserna är förmånliga särskilt vid mindre affärer. I praktiken är förmedlingsavgiften på en procent 0,01–8,00 euro vid affärer under 800 euro för en kund på den lägsta avgiftsnivån. Till exempel vid en affär på 100 euro är förmedlingsavgiften en euro.
Läs merÖppnas i nytt fönster
Förmedlingsavgift, Kundtjänst
0,5 %, minimi 40 euro (alla marknader)
Förmedlingsavgift, kontorspris
1 %, minimi 60 euro (alla marknader)
Förvarsavgifter, e/mån, inkl. moms. 24 %

Förmedlingsavgifter under förgående kvartalInga förmedlingsavgifter under förgående kvartal
Private Banking -kund 
00
Premium Banking-kund  och Nyckelkund
01,95
Företagskund och övriga kunder02,95

Marknadsspecifika undantag

Valutahandelsavgiften för aktier som noterats i annan valuta än euro är 0,3 %. Dessutom

  • debiterar Londonbörsen 0,5 % av köpeskillingen som stämpelskatt i samband med köp
  • debiteras transaktionsskatt på 0,2 % vid köp av aktier i de största franska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier
  • debiteras transaktionsskatt på 0,1 % vid handel med italienska aktier. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter.

Förmedlingsavgiften är 2 %, minst 168,19 euro för uppdrag som inte kan förmedlas automatiskt. Den totala provision som tas ut av säljaren, och i handeln med teckningsrätter också av köparen, är högst hälften av köpesumman.

I samband med uppdrag som är i kraft fler än ett dygn tas förmedlingsavgiften ut utifrån på vilken dag uppdraget utförs.

Övriga priser för handel och förvaringstjänster

Villkor

Stöd för beslut

Feet in sand 

Diversifiering minskar risken

Genom att fördela placeringarna i ränte- och aktieinstrument kan du minska risken med placeringarna.

Sail boat stem 

Analyser och översikter

På webben hittar du våra ekonomers prognoser och information om såväl placeringsmarknaden som enskilda placeringsobjekt.