Elisa Abp:s köpeanbud på aktier i Anvia Abp 8.2-19.5.2016

Elisa erbjuder sig att köpa alla aktier i Anvia med undantag av aktier ägda av Anvia Abp eller dess koncernföretag.

Köpeanbudet

Elisa erbjuder alla aktieägare 2 000 euro per en Anvia-aktie. I egenskap av köpare betalar Elisa överlåtelseskatten. Anbudstiden började 8.2.2016 kl. 9.30, tidsfristen för köpeanbudet förlängdes 6.5.2016 till att upphöra 19.5.2016 kl. 18.00.

Köpen av de erbjudna aktierna strävas efter att förverkligas senast inom tio (10) bankdagar från mottagandet av godkännandet. Anbudspriset betalas till varje aktieägare i Anvia som godkänt anbudet på behörigt sätt uppskattningsvis inom två (2) bankdagar från genomförandet av affären på skötselkontot för det värdeandelskonto som aktieägaren angett.

Godkännande av köpeanbudet med fysiska aktiebrev

Du kan godkänna köpeanbudet genom att byta ut fysiska aktiebrev mot värdeandelar. Aktier kan bytas ut mot värdeandelar på alla Nordeakontor i Finland. 

Boka tid till önskat Nordeakontor för att byta ut aktierna mot värdeandelar. Ta med dig de fysiska aktiebreven, identitetshandling, numret på ditt värdeandelskonto och vid behov fullmakten som bevisar din rätt att företräda och de handlingar som bevisar äganderätten, såsom köpebrev, testamente eller gåvobrev. Du kan vid behov öppna ett värdeandelskonto och godkänna köpeanbudet på samma gång på kontoret. 

Viktiga datum

  • 8.2.2016 Anbudsgivarens meddelande om köpeanbudet
  • 8.2.2016 kl. 9.30 Anbudstiden började
  • 6.5.2016 Tidsfrisen för köpeanbudet förlängdes  
  • 19.5.2016 kl. 18.00 Anbudstiden slutar

Godkännande av köpeanbudet

Nordeas kunder

  • Köpeanbudet skall godkännas enligt de instruktioner som givits av Nordea
  • Nordea Kundtjänst per telefon för privatkunder med bankkoder mån-fre kl. 8.00-20.00 (finsk tid) på numret 0200 3000 (finsk service, lna/msa*), på numret 0200 5000 (svensk service, lna/msa*) eller mån-fre kl. 10.00-16.30 (finsk tid), på numret 0200 70 000 (engelsk service, lna/msa*)
  • Nordeas kontor i Finland under öppethållningstiderna

Godkännande av köpeanbudet per telefon kräver gällande nätbanksavtal med Nordea. Institutioner kan inte ge godkännande av köpeanbudet per telefon hos Nordea Kundtjänst. Telefonsamtalen med Nordea Kundtjänst spelas in.

Andra än Nordeas kunder

  • Köpeanbudet skall godkännas enligt de instruktioner som givits av det egna kontoförande institutet eller den egna egendomsförvaltaren
  • Ifall du erhåller en anbudsblankett från det egna kontoförande institutet eller den egna egendomsförvaltaren skall denna blankett användas
  • Ifall du inte erhåller instruktioner av det egna kontoförande institutet eller den egna egendomsförvaltaren kan du godkänna anbudet på Nordeas kontor i Finland under öppethållningstiderna

Tilläggsinformation får du via länkarna nedan samt Elisa Abp:s webbplats på adressen www.elisa.fi/anviaÖppnas i nytt fönster.

 * lna = lokalnätsavgift, msa = mobilsamtalsavgift