Bankfack

I bankfack kan man tryggt förvara värdepapper och små värdeföremål.

Bankfack Priser Villkor Bankfack

Tjänsten tillhandahålls på kontor där det finns ett lämpligt brand- och inbrottssäkert valv.

 

Kontor som erbjuder bankfackstjänst kommer upp i kontorssökningen. Man kan höra sig för om lediga bankfack på ett kontor genom att ringa Nordea Kundtjänst eller besöka kontoret.

Priser
Priset på bankfack för Premium Banking-kunder
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm7,00 €
101–250 mm8,00 €
251–450 mm9,00 €
över 451 mm10,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader16,82 €
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokoll33,64 €
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro
Priset på bankfack för Nyckelkunder
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm10,00 €
101–250 mm12,00 €
251–450 mm13,00 €
över 451 mm15,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader16,82 €
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokoll33,64 €
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro
Priset på bankfack för Stamkunder
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm15,00 €
101–250 mm17,00 €
251–450 mm20,00 €
över 451 mm23,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader16,82 €
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokoll33,64 €
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro
Priset på bankfack för Check-in kunder
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm20,00 €
101–250 mm24,00 €
251–450 mm26,00 €
över 451 mm30,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader16,82 €
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokoll33,64 €
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro
Normalpris på bankfack
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm20,00 €
101–250 mm24,00 €
251–450 mm26,00 €
över 451 mm30,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader16,82 €
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokoll33,64 €
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro
Villkor