Valutakurser

Förändringar inom de publicerade valutakurserna: 

Nordea noterar valutakurser minst 3 gånger per dag under nationella bankdagar:

  • på morgonen ca kl. 8.00 / på dagen ca kl. 12.15 och / på eftermiddagen ca kl. 16.15*.

* Den dagliga publiceringen av värderingskurserna kommer från och med 1.7.2016 att förflyttas till en senare tidpunkt. Vid normala omständigheter kommer värderingskurserna att publiceras ca. 18.00.

Morgon- och dagskurserna baserar sig på marknadspriset på valutorna, och eftermiddagskurserna på Europeiska Centralbankens noteringar samt på marknadspriserna.

Listkurser

Köp- och säljkurser för kontovalutaÖppnas i nytt fönster används vid valutaaffärer som understiger 40 000 euro.

Övriga kurser

VärderingskursernaÖppnas i nytt fönster baserar sig på Europeiska centralbankens noteringar och marknadspris. De offentliggörs alla Target-dagar ca kl. 16.15*.

* Den dagliga publiceringen av värderingskurserna kommer från och med 1.7.2016 att förflyttas till en senare tidpunkt. Vid normala omständigheter kommer värderingskurserna att publiceras ca. 18.00

Kurserna är också tillgängliga för elektronisk behandling samt som Excel-fil.

TerminskursernaÖppnas i nytt fönster är riktgivande. De avtalas alltid med Nordeas Markets-enhet.

Riktgivande terminskurserna är också tillgängliga för elektronisk behandling.

Notering av valuta

Valutakurserna anges i formen 1 euro är x-belopp i valuta. Valutans motvärde i euro fås då valutabeloppet divideras med valutakursen. På motsvarande sätt kan euro räknas om till valuta genom att eurobeloppet multipliceras med valutakursen.

Nordea har rätt att i undantagsfall begränsa eller avsluta handeln med vilken valuta som helst.