Valutakurser

Förändringar inom de publicerade valutakurserna: Från och med 12.4.2016 kommer Nordea ej att publicera kurser for sedelvaluta. Ytterligare information finns härÖppnas i nytt fönster. Från och med 3.3.2016 kommer Nordea ej att publicera icke konvertibla valutakurser. Detsamma gäller för en del av de utvecklade ländernas valutakursnoteringar - valutakurserna för de kontovalutakurserna och värderingskurserna för en del av valutorna för de utvecklade länderna kommer inte att publiceras.

Nordea noterar valutakurser minst 3 gånger per dag under nationella bankdagar:

  • på morgonen ca kl. 8.00 / på dagen ca kl. 12.15 och / på eftermiddagen ca kl. 16.30.

Morgon- och dagskurserna baserar sig på marknadspriset på valutorna, och eftermiddagskurserna på Europeiska Centralbankens noteringar samt på marknadspriserna.

Listkurser

Köp- och säljkurser för kontovalutaÖppnas i nytt fönster används vid valutaaffärer som understiger 40 000 euro.

Övriga kurser

VärderingskursernaÖppnas i nytt fönster baserar sig på Europeiska centralbankens noteringar och marknadspris. De offentliggörs alla Target-dagar ca kl. 16.30.

Kurserna är också tillgängliga för elektronisk behandling samt som Excel-fil.

TerminskursernaÖppnas i nytt fönster är riktgivande. De avtalas alltid med Nordeas Markets-enhet.

Riktgivande terminskurserna är också tillgängliga för elektronisk behandling.

Notering av valuta

Valutakurserna anges i formen 1 euro är x-belopp i valuta. Valutans motvärde i euro fås då valutabeloppet divideras med valutakursen. På motsvarande sätt kan euro räknas om till valuta genom att eurobeloppet multipliceras med valutakursen.

Nordea har rätt att i undantagsfall begränsa eller avsluta handeln med vilken valuta som helst.