Valutakurser

Förändringar inom de publicerade valutakurserna: 

  • Den dagliga publiceringen av värderingskurserna kommer från och med 1.7.2016 att förflyttas till en senare tidpunkt. Vid normala omständigheter kommer värderingskurserna att publiceras ca. 18.00 och förändringen gäller också VKEUR filerna för valutakurser. För tillfället publiceras kurserna ca. 16.15. Som bakgrund till förändringen ligger Europas Centralbanks (ECB) beslut att publicera noteringarna ca. 17.00 från och med 1.7.2016. ECB:s meddelande kan läsas härÖppnas i nytt fönster.
  • Från och med 12.4.2016 har Nordea inte publicerat kurser för sedelvaluta. Ytterligare information finns här
  • Från och med  3.3.2016 har Nordea inte publicerat icke konvertibla valutakurser. Detsamma gäller för en del av de utvecklade ländernas valutakursnoteringar - valutakurserna för de kontovalutakurserna och värderingskurserna för en del av valutorna för de utvecklade länderna kommer inte att publiceras..

Nordea noterar valutakurser minst 3 gånger per dag under nationella bankdagar:

  • på morgonen ca kl. 8.00 / på dagen ca kl. 12.15 och / på eftermiddagen ca kl. 16.15*.

* Den dagliga publiceringen av värderingskurserna kommer från och med 1.7.2016 att förflyttas till en senare tidpunkt. Vid normala omständigheter kommer värderingskurserna att publiceras ca. 18.00.

Morgon- och dagskurserna baserar sig på marknadspriset på valutorna, och eftermiddagskurserna på Europeiska Centralbankens noteringar samt på marknadspriserna.

Listkurser

Köp- och säljkurser för kontovalutaÖppnas i nytt fönster används vid valutaaffärer som understiger 40 000 euro.

Övriga kurser

VärderingskursernaÖppnas i nytt fönster baserar sig på Europeiska centralbankens noteringar och marknadspris. De offentliggörs alla Target-dagar ca kl. 16.15*.

* Den dagliga publiceringen av värderingskurserna kommer från och med 1.7.2016 att förflyttas till en senare tidpunkt. Vid normala omständigheter kommer värderingskurserna att publiceras ca. 18.00

Kurserna är också tillgängliga för elektronisk behandling samt som Excel-fil.

TerminskursernaÖppnas i nytt fönster är riktgivande. De avtalas alltid med Nordeas Markets-enhet.

Riktgivande terminskurserna är också tillgängliga för elektronisk behandling.

Notering av valuta

Valutakurserna anges i formen 1 euro är x-belopp i valuta. Valutans motvärde i euro fås då valutabeloppet divideras med valutakursen. På motsvarande sätt kan euro räknas om till valuta genom att eurobeloppet multipliceras med valutakursen.

Nordea har rätt att i undantagsfall begränsa eller avsluta handeln med vilken valuta som helst.