Protokollet Web Services är en modern och säker datakommunikationslösning för förbindelse mellan företagens ekonomiförvaltning och bankens system.

Web Services -förbindelse PKI-certificat Tjänster och ibruktagande Tjänstebeskrivningar Web Services -förbindelse

Web Services-protokollet är avsett för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan ditt företag och banken.

Förbindelsen förmedlar meddelanden/filer och avviker från företagets nätbank som är en interaktiv tjänst.

Fördelar för ditt företag:

  • Förbindelsen kan automatiseras och tidsinställas.
  • Dataförbindelsen är alltid krypterad och kräver inte separat VPN-förbindelse.
PKI-certificat

PKI-certificat

I Web Services-protokollet identifieras kunderna genom PKI-certifikat (Nordea eID), som företaget hämtar från banken med sitt bankförbindelseprogram. Programmet gör en certifikatbegäran, som inkluderar kundens namn, användar-ID och landskod enligt avtalet. Begäran skyddas med en aktiveringskod som sänds som sms till den i avtalet angivna administratörens mobiltelefonnummer.

Om bankförbindelseprogrammet inte har en funktion för att hämta certifikatet, kan det också hämtas genom att logga in med ovan nämnda information i tjänsten Nedladdning av certifikat nedan. Certifikatet skyddas med en kod ska uppges när certifikatet tas emot. Koden behövs senare när den överförs till bankförbindelseprogrammet.

Certifikatet är två år i kraft. Det är på kundens ansvar att förnya certifikatet innan det föråldras. Vissa bankförbindelseprogram meddelar användaren i förväg och certifikatet kan då förnyas utan avbrott i tjänsten. Beroende på program kan det förnyas automatiskt, eller det nya certifikatet kan hämtas på ovan beskrivna sätt. Den nya aktiveringskoden kan beställas på kontoret eller Nordeas Betalningsrådgivning för företag tfn 0200 67220 (lna/msa) förutsatt att administratörens mobiltelefonnummer finns i bankens avtalsregister. Aktiveringskoden är i kraft 7 dagar.

Närmare information:
Nordea Business Centre tfn 0200 2525 (lna/msa) eller ditt företags kontaktperson på Nordeas kontor.

Nedladdning av certifikat

Läs merÖppnas i nytt fönster

Tjänster och ibruktagande

Tjänster och ibruktagande

Kunden och Nordea ingår avtal skriftligen om användningen av Web Services-förbindelsen. Du behöver också ett bankförbindelseprogram som stöder Web Services-förbindelsen. Användningen av förbindelsen i Nordea Finland förutsätter lokala avtal tills vidare.

I punkt 4 i tjänstebeskrivningen av Web Services finns uppgifter om de materialtyper som kan skickas och hämtas.

Avtal och villkor gällande betalningsrörelsetjänsterna förblir oförändrade, endast dataöverförings- och datasäkerhetspraxisen ändras.

I Web Services-protokollet identifieras kunden genom PKI-certifikat. Läs mer i punkten PKI-certifikat.

Tjänstebeskrivningar

Läs tjänstebeskrivningarna innan du ingår avtal och börjar använda tjänsten.

Tjänstebeskrivningar:

Web Services, filöverföring (pdf, 179 KB)Öppnas i nytt fönster

Filtypen identifierar tjänsten som används och format av filen som sänds or hämtas.

File types
Service nameFile typeFormatMessageTo / from Nordea
Advance notice of incoming currency paymentsENNTIEDASCIIFrom Nordea
Account statement SWIFT MT940SW940SWIFT MTMT940From Nordea
Account statement (XML)NDCAMT53LXMLcamt.053From Nordea
Account statement TITOASCIIFrom Nordea
Account statement, Nordea FinanceFINRACSTLASCIIFrom Nordea
Balance report, SWIFT MT941SW941SWIFT MTMT941From Nordea
Balance statementFIEBALSTLHTMLFrom Nordea
Interim transaction reportSW942SWIFT MTMT942From Nordea
Corporate paymentsNDCORPAYSXMLpain.001To Nordea
Corporate payments feedbackNDCORPAYLXMLpain.002From Nordea
Corporate payments cancellation requestNDCORCANSXMLpain.006To Nordea
Custody ISO 15022 instructionsCSINXS00SSWIFTTo Nordea
Custody ISO 15022 instructionsCSINXS00LSWIFTFrom Nordea
Custody ISO 15022 reportsCSREPS00LSWIFTFrom Nordea
E-invoice from invoicerLAHLASKUTXMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice to payerHAELASKUTXMLFinvoiceFrom Nordea 
Rejected e-invoices to senderHYLLASKUTXMLFinvoiceFrom Nordea
Invoicer notification from invoicer to NordeaFIB2CLASS XMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice reception notification created by NordeaFIB2CVASLXMLXMLFrom Nordea
Exchange rates for EURVKEURASCII From Nordea
IBAN calculation and validationFIIBANLASASCII To Nordea
IBAN calculation and validation feedbackFIIBANPALASCII From Nordea
Incoming reference paymentsKTL ASCII From Nordea
Incoming reference payments (XML)NDCAMT54LXMLcamt.054From Nordea
Incoming reference payments, Nordea FinanceFINRREFPLASCIIFrom Nordea
Liability statementHTMVASTELHTMLFrom Nordea
Security statementHTMVAKUELHTMLFrom Nordea
EMV-Payment terminal, AID-fileEMVAIDFrom Nordea
EMV-Payment terminal, BIN-tableEMVBINFrom Nordea
EMV-Payment terminal, Public keysEMVJAVFrom Nordea
EMV-Payment terminal, feedback to merchantsEMVMPALFrom Nordea
EMV-Payment terminal, feedback to card companiesEMVKAINFrom Nordea
EMV-Payment terminal, transactions from store to NordeaEMVMPPTo Nordea
Payment terminal, transactions from merchantsMPPTo Nordea
Payment terminal, feedback to merchantsMPAL From Nordea
Payment terminal, feedback to card companiesMPPPALAUTEFrom Nordea
Real time balanceSALDOASCIIFrom Nordea
Request for TransferFIRFT000SSWIFT MTMT101, MT198 To Nordea
Feedback on Request for transferFIRFT000LASCIIFrom Nordea
Feedback on Request for transfer from SWIFTFIRTSWPLASCIIFrom Nordea
Sales receivablesFACTORINGASCIITo Nordea
Transaction statementTATOASCIIFrom Nordea

Förbindelse till banken - Råd

Hand turning pages 

Tjänster

Tekniska beskrivningar