Information om tjänster för betalningsförmedling

På grund av tekniska underhållsarbeten kommer det att uppstå problem i Web Services -förbindelsen den 27.9 mellan kl. 20.00 och 22.00 CET.

Vi beklagar det besvär detta orsakar våra kunder.