Sijoitusobligaatioiden ja todistusten arvot

Tutustu Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskemien ja välittämien sijoitusobligaatioiden sekä muiden sijoitustuotteiden arvostuksiin, katsauksiin, taustainformaatioon ja hintahistoriaan. Julkaistut tiedot ovat viitteellisiä, eikä niitä voi suoraan käyttää kaupankäynnin perusteina.

Todistukset Korko-obligaatiot Erääntyneet tuotteet Sijoitusobligaatiot Todistukset
Korko-obligaatiot
Erääntyneet tuotteet
Sijoitusobligaatiot

Vastuuvarauma (pdf, 76 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Marketstoimintojen yhteinen nimi.

Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Nämä asiakirjat eivät ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.