SSAB:n osakeanti 3.-17.6.

Vahvistakaa ystävällisesti että asutte ja oleskelette tällä hetkellä maassa joka kuuluu Euroopan talousalueeseen (”ETA”)

Vahvistan

En vahvista