Leasing

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista. Se soveltuu erityisen hyvin, kun hankittavat laitteet ovat nopeasti arvonsa menettäviä ja kun yrityksesi ei halua sitoa varoja omistamiseen.

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden, kuten IT- ja toimistolaitteiden, kalusteiden, tuotanto- ja työkoneiden sekä ajoneuvojen pitkäaikaista vuokraamista.

Leasingin edut yrityksellesi

 • Rahoitettava kohde toimii vakuutena.
 • Ei sido pääomia omistamiseen - yrityksesi maksaa vain laitteen käytöstä.
 • Mahdollistaa ajantasaisen laitekannan ylläpidon.
 • Helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua.
 • Taseen ulkopuolinen vastuu (Huom! IFRS:n mukaista kirjanpitoa tekevät konsernit noudattavat sen mukaisia periaatteita leasingin osalta.

Leasingillä säästät yrityksesi vakuuksia muuhun käyttöön, sillä rahoitettava kohde toimii pääasiallisena vakuutena. Vuokrakauden jälkeen tarjoamme mahdollisuuden edullisiin jatkovuokriin, ICT-laitteissa myös osto-option.

 • Rahoitettava määrä on veroton hankintahinta
 • Kuukausivuokran määrään vaikuttavat mahdollinen ensimmäinen suurempi vuokraerä sekä laiteryhmittäin vaihtelevat jäännösarvot.
 • Vuokra-aika on enintään 5 vuotta.
 • Vuokrat veloitetaan yhden tai kolmen kuukauden välein etukäteen annuiteettiperiaatteella.
 • Kohteen tulee olla hyväksytysti toimitettu ennen maksua myyjälle.
 • Kohteen tulee olla vakuutettu, vakuutus voidaan hoitaa myös Nordea Rahoituksen kautta. 

AssetMaster on yritykselle kustannustehokas ratkaisu laitekantojen rahoitukseen ja hallinnointiin. Palveluun voidaan liittää myös vakuutukset sekä lisäpalveluja laitteen elinkaaren eri vaiheisiin. Reaaliaikainen hallinnointipalvelu sisältää laiterekisterin ylläpidon ja raportoinnin. Rahoitettavaksi soveltuu yrityksen kaikki irtain käyttöomaisuus.

AssetMasterin edut yrityksellesi

 • Parantaa maksuvalmiutta, koska laitteiden kustannukset voidaan jakaa niiden käyttöajalle.
 • Koontilaskutus - vain neljä laskua vuodessa koko laitekannasta
 • Reaaliaikainen laiterekisteri kustannuspaikkakohtaisesti
 • Palvelut laitteiden elinkaaren eri vaiheisiin

Huoltoleasing on ajoneuvojen pitkäaikaista vuokrausta, jossa asiakas maksaa vain auton käytöstä, huollot sisältyvät vuokraan. Huoltoleasingissä sovitaan sopimusajan lisäksi ajokilometrit, esim. 36 kk/60 000 km. Huoltoleasing soveltuu yksittäisistä henkilö- tai pakettiautoista suurten autokantojen rahoitukseen. Ajoneuvojen tulee olla uusia. Nordean huoltoleasingtoiminnasta vastaa Nordea Rahoituksen osakkuusyhtiö NF Fleet Oy.

Huoltoleasingin hyödyt yrityksellesi

 • Helppo ja kattava ratkaisu yrityksen autorahoitukseen.
 • Pääomaa ei sitoudu autoon vaan yritys maksaa vain auton käytöstä.
 • Ei riskiä auton arvon alentumisesta.
 • Auto toimii rahoituksen vakuutena.
ShadowShadowShadow

Neuvoja käyttöpääoman hallintaan

Neuvoja käyttöpääoman hallintaan
Korko-
markkinoiden heilunta synnyttää riskin.
Riskiltä voidaan suojautua erilaisilla suojaustuotteilla.

Saat vastuu- ja vakuuserittelyt eräsiirrosta tai verkkopankista joka kuukausi. Tilinpäätökseen ja yrityksen talouden suunnitteluun ja seurantaan.