Skatteavdrag

Räntan på lån som du har tagit för att skaffa dig en ägarbostad eller för ombyggnad är avdragsgilla i beskattningen. Räntorna är avdragsgilla om bostaden är permanent bostad för ägaren eller ägarens familj.
Räntorna på lån för en fritidsbostad och på bolagslån som betalas i samband med bostadsvederlaget är inte avdragsgilla. Det lönar sig ofta att återbetala bolagslånet med bostadslån eftersom räntorna på bostadslånet kan dras av i beskattningen.

Avdrag för ränteutgifter

  • År 2015 är 65 % av räntorna för bostadslån för en permanent bostad avdragsgilla.
  • Ränteutgifterna dras i första hand av från kapitalinkomster (t.ex. hyres- eller dividendinkomst).
  • Om du inte har någon kapitalinkomst eller om beloppet är för lågt för avdrag, görs underskottsgottgörelsen från skatten på förvärvsinkomsterna (t.ex. löne- eller pensionsinkomster).
Underskottsgottgörelse
  • Underskottsgottgörelsen utgör 30 % av beloppet på de räntor som du inte kan dra av från kapitalinkomsterna.
  • Underskottsgottgörelsen för räntor på en bostadsskuld för första bostad är 32 %. Du kan göra avdrag under 10 år och om du äger minst hälften av den första bostaden.
  • Räntor på skuld som tagits för förvärvande av en ägarandel är avdragsgilla. Den eventuella ränta som ingår i hyran får du inte dra av.
  • Räntor på skuld som tagits för att betala bostadsrättsavgift är avdragsgilla i beskattningen.
Överlåtelseskatt
  • Om du köper din första bostad och är 18–39 år, är du befriad från överlåtelseskatt förutsatt att du äger minst hälften av den köpta bostaden och använder den som din permanenta bostad.
  • Om du tidigare ägt hälften eller över hälften av en bostad anses du inte vara köpare av första bostad, och ska då betala överlåtelseskatt.
Ta ett steg mot ditt första egna hem.
Som bostadsägare utvecklar du din förmögenhet. I stället för att betala hyra kan du amortera ditt bostadslån med samma belopp.
Då ditt bostadslån är anpassat till din betalningsförmåga får du pengar över till annat.
I bästa fall kan du vid sidan av bostadslånet även spara en lämplig summa.
Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig
Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.
Stabilitet mot ändringar i referensräntan
Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.
Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital
Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.
Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli
Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.
BSP
Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten
Kontot är avsett för dig som är
18–39 år.
Skydd vid oväntade situationer i livet
Behändigt sätt att trygga lånebetalningen om du drabbas av sjukdom, olycka eller arbetslöshet eller vid dödsfall.
Stora inköp med liten månadsrat
Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.
Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån
Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.
Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?
Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.
Stabilitet mot ändringar i referensräntan
Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.
Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli
Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.
När räntan på lånet är fast
vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.
ShadowShadowShadow

Råd om boende

Tryggare boende med ränteskydd
Tryggare boende med ränteskydd Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Amorteringsfri period för bostadslånet

Två alternativ för att ta en amorteringsfri period
Två alternativ Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.