Valutakurser

Nordea noterar valutakurser minst 3 gånger per dag under nationella bankdagar:

  • på morgonen ca kl. 8.00
  • på dagen ca kl. 12.15 och
  • på eftermiddagen ca kl. 16.15.

Morgon- och dagskurserna baserar sig på marknadspriset på valutorna, och eftermiddagskurserna på Europeiska Centralbankens noteringar samt på marknadspriserna.

Listkurser

Köp- och säljkurser för kontovalutaÖppnas i nytt fönster används vid valutaaffärer som understiger 40 000 euro.

Köp- och säljkurser för sedelvaluta0 används i handel med kontant valuta.

Övriga kurser

Värderingskurserna0 baserar sig på Europeiska centralbankens noteringar och marknadspris. De offentliggörs alla Target-dagar ca kl. 16.15.

Medelkursen för icke konvertibla0 valutor offentliggörs ca kl. 16.15.

Kurserna är också tillgängliga för elektronisk behandlingÖppnas i nytt fönster samt som Excel-fil.

Terminskurserna0 är riktgivande. De avtalas alltid med Nordeas Markets-enhet.

Riktgivande terminskurserna är också tillgängliga för elektronisk behandlingÖppnas i nytt fönster.

Notering av valuta

Valutakurserna anges i formen 1 euro är x-belopp i valuta. Valutans motvärde i euro fås då valutabeloppet divideras med valutakursen. På motsvarande sätt kan euro räknas om till valuta genom att eurobeloppet multipliceras med valutakursen.

Nordea har rätt att i undantagsfall begränsa eller avsluta handeln med vilken valuta som helst.