Hantering av personuppgifter och cookies

Nordea Bank Finland Abp hanterar personuppgifter i enlighet med den finländska personuppgiftslagen och kreditinstitutslagstiftningen och ser även i övrigt till att individens personliga integritet och banksekretessen iakttas vid hanteringen av personuppgifter. Personuppgifterna används i bankens verksamhet och för att tillhandahålla tjänster. Uppgifterna erhålls av personer i bankens register eller deras representanter, från offentliga register som myndigheterna upprätthåller samt från kreditupplysningsregistret.

Nordea Bank Finland Abp använder också personkreditupplysningar i de fall tjänsten eller produkten kräver det. Kreditupplysningarna hämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. 

Nordea Bank Finland Abp använder sitt kundregister även för marknadsföring till sina kunder. Banken spelar in telefonsamtal och sparar e-postmeddelanden för att kunna styrka budskapet i dem i de fall en transaktion eller servicesituation kräver det. Banksekretessen hindrar lämnande av uppgifter som banken innehar till tredje part utom då den person som uppgifterna gäller ger sitt samtycke till det, eller om annat föreskrivs i lag.

Den registerbeskrivning som avses i personuppgiftslagen finns att tillgå på Nordea Bank Finland Abp:s kontor och webbplats.

RegisterbeskrivningPDF (Kundregister)

Registerbeskrivning PDF(Register över potentiella kunder)

Nordeas affärsområde Private Banking har ett separat direktmarknadsföringsregister. Läs mer  

Principer om personuppgiftshantering för Nordeas webbplats och nätbanken för privatkunder

Allmänt

Nordea samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Nordeas webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Nordeas nätbankskunder.

Nordea kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part.

Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Nordeas webbplats.

Vilka uppgifter samlas in?

Nordea samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Nordeas webbplats: 

  • IP-adress
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc)
  • Operativsystem (Windows etc)Inloggningssätt
  • Besökta sidor

Ändamål

Nordea lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Nordea använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Nordea använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten.

Vem handlägger uppgifterna?

Nordea övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Nordea kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar Nordea amerikanska Webtrends för hantering av uppgifterna. Webtrends är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998) genom Safe Harbour-avtalet mellan USA och EU.

Nordea kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan med aktörer i finanssektorn.

Nordea tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Nordea definierat.

Nordea kan använda uppgifter som kunder uppgett i nätbanken för privatkunder för specifika syften, t.ex. analys och marknadsföring.

Cookies

Nordea används cookies för att samla in information automatiskt. 

En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.
Nordea använder både sessionscookies och cookies som lagras (persistent cookies).

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du inte inaktiverat cookies utgår Nordea från att du accepterar användningen av dem.

En förutsättning för att du ska kunna använda Nordeas nättjänster är att du accepterar sessionscookies. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina bankärenden på ett enkelt och smidigt sätt och de försvinner när du loggar ut ur Nordeas tjänst.

Hur inaktivera cookies?

Klicka på nedanstående länk för information om att inaktivera cookies.
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Ytterligare information

Vänligen ta kontaktÖppnas i nytt fönster om du har frågor om denna artikel eller Nordeas användning av webbstatistik.