Rahanarvonkerroin

Rahanarvonkertoimella voi verrata eri vuosien rahan arvoa toisiinsa.

LaskinAvautuu uuteen ikkunaan

Kertoimet taulukossa

Esimerkkejä rahanarvonkertoimen käytöstä

  1. Jonkin aikaisemman vuoden rahaa verrataan vuoden 2013 rahaan. Paljonko on 1 000 markkaa vuoden 1934 rahaa vuoden 2013 rahana? Etsitään taulukosta vuoden 1934 kerroin (2,3307), jolla kerrotaan ko. vuoden markkamäärä (1 000). Tulos (2 330,70) saadaan markkoina. Euroiksi summa muutetaan jakamalla muuntokertoimella (5,94573).
  2. Vuoden 2013 rahaa verrataan jonkin aikaisemman vuoden rahaan. Paljonko on 500 euroa vuoden 2013 rahaa vuoden 1973 rahana? Jaetaan euromäärä (500) vuoden 1973 kertoimella (6,6622). Tulos saadaan vuoden 1973 rahana, ja vastaus on siis 75,05 euroa. Markkamääräinen summa (446,23) saadaan kertomalla eurosumma muuntokertoimella (5,94573).

On huomattava, että kyseessä on rahan ostovoima. Esimerkki 1 siis tarkoittaa sitä, että vuonna 1934 silloisella 1 000 markalla sai tavaraa ja palveluksia suunnilleen saman verran kuin 392 eurolla (2 330,70 markalla) vuonna 2013.

 

Toimeksiannot ja sijoituspäätösten tuki
Voit valita itsellesi sopivan kaupankäyntipalvelun aloittelevan sijoittajan palvelusta kattaviin analyysipalveluihin ja aktiivisen kaupankävijän tarpeet täyttävään palveluun.
Vaivatonta säästämistä ja sijoittamista
Tavoitteellisille sijoittajille, jotka haluavat kartuttaa varallisuuttaan. Monipuolinen valikoima sijoituskohteita, maksuttomat sijoituskohteiden vaihdot sopimuksen sisällä.

Sopimuksen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
Joustava ratkaisu perintösuunnitteluun
Sopii verotehokkaaseen varallisuuden siirtoon lähiomaisille. Valittavanasi on useita eri sijoitusvaihtoehtoja, joita voit vaihtaa helposti ja kuluitta verkkopankissa.

Sopimuksen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
Toimeksiannot ja sijoituspäätösten tuki
Voit valita itsellesi sopivan kaupankäyntipalvelun aloittelevan sijoittajan palvelusta kattaviin analyysipalveluihin ja aktiivisen kaupankävijän tarpeet täyttävään palveluun.
Vaivatonta säästämistä ja sijoittamista
Tavoitteellisille sijoittajille, jotka haluavat kartuttaa varallisuuttaan. Monipuolinen valikoima sijoituskohteita, maksuttomat sijoituskohteiden vaihdot sopimuksen sisällä.

Sopimuksen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
Joustava ratkaisu perintösuunnitteluun
Sopii verotehokkaaseen varallisuuden siirtoon lähiomaisille. Valittavanasi on useita eri sijoitusvaihtoehtoja, joita voit vaihtaa helposti ja kuluitta verkkopankissa.

Sopimuksen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
Osake sopii pitkäaikaiseksi sijoitukseksi.
Osakkeiden pitkän aikavälin tuotto on ollut paras. Hyvän tuoton kääntöpuolena on korkea riski.
Sertifikaateilla voi hyötyä sekä nousu- että laskumarkkinoista.
Sertifikaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja tuottoa kohde-etuuden noustessa vai laskiessa. Lisätuoton ohella sijoittaja voi myös hakea suojaa tai hajautusta sijoitussalkulleen.
Sijoittajalla on mahdollisuus osakesijoitusta korkeampaan suhteelliseen tuottoon pienellä pääomalla.
Warranteilla voi myös suojautua osakesijoitusten arvonlaskuilta. Warrantteihin sijoittaminen vaatii perehtymistä, ja ne sopivat kokeneelle sijoittajalle.
ShadowShadowShadow

Neuvoja sijoittamiseen

Jakamalla sijoitukset korkojen ja osakkeiden kesken, voit pienentää sijoittamiseen liittyvää riskiä, koska eri lajien arvonvaihtelut tasoittavat toisiaan markkinatilanteen vaihdellessa.
Hajauttaminen pienentää riskiä Jakamalla sijoitukset korkojen ja osakkeiden kesken, voit pienentää sijoittamiseen liittyvää riskiä, koska eri lajien arvonvaihtelut tasoittavat toisiaan markkinatilanteen vaihdellessa.

Verkosta saat ekonomistiemme ennusteet sekä tietoa niin sijoitus- markkinoista kuin yksittäisistä sijoituskohteista.
Sijoituspäätöstesi tueksi Verkosta saat ekonomistiemme ennusteet sekä tietoa niin sijoitus- markkinoista kuin yksittäisistä sijoituskohteista.

Sijoittajan valintoihin vaikuttavat 

Sijoitusaika

Tuotto ja riski