Valuuttamaksu

Valuuttamaksut maksat kätevästi pankkitunnuksilla. Saat rahanarvoista etua, kun teet maksut verkkopankissa.

Pankkitunnuksilla tehty maksu on kertamaksu ja maksun saajalta edellytetään tiliä kotimaisessa tai ulkomaisessa pankissa.

Täytettyäsi maksupohjan tarkistat, hyväksyt ja vahvistat maksun. Tarkemmat palvelun käyttöohjeet löydät verkkopankista kohdasta ohjeet.

Edut:

 • Sinun ei tarvitse enää täyttää erillistä toimeksiantolomaketta ja viedä sitä konttoriin.
 • Voit maksaa maksusi joko euro- tai valuuttamääräiseltä tililtä.
 • Käytettävissäsi on kaksi maksutyyppiä; maksumääräys ja pikamääräys.
 • Voit myös tallentaa maksun tiedot maksupohjaksi, jos maksat samalle saajalle usein maksuja.

Valuuttasekit

Pankki ei saa maksupalvelulain mukaan toteuttaa toimeksiantoja, joissa on lain vastainen palkkioperintä. Pankki ei välitä maksuja eteenpäin, vaan ne hylätään. Asiakkaamme saavat palautteen hylätyistä maksuista esimerkiksi konekielisesti tai verkkopankin kautta.

Maksut EU- ja ETA-maihin

Jaetut kulut (SHA) on ainoa sallittu palkkioperinnän tapa, kun:

 • maksunsaajan pankki on EU- tai ETA-maassa ja
 • maksun valuutta on euro tai muun jäsenvaltion valuutta ja
 • maksu maksetaan saman valuuttaiselta tililtä eli maksussa ei tehdä valuuttakauppaa.

Muut maksut

Valuuttamaksun voi lähettää siten, että:

 • maksunsaaja saa maksun oman pankkinsa palkkioilla vähennettynä (jaetut kulut, SHA) tai
 • maksunsaaja saa maksun täysimääräisenä (kaikki kulut maksajalta, OUR).

Maksaja ja saaja voivat edelleen sopia toisin palkkioperinnästä, jos maksutapahtumassa suoritetaan valuutanvaihto tai maksun valuutta on muu kuin jäsenvaltion valuutta esim. Yhdysvaltain dollari (USD).

Jaetut kulut on yleisin palkkioperintätapa ja aina edullisin vaihtoehto. Suosittelemme aina käyttämään palkkioperintää jaetut kulut, jos muuta ei ole sovittu.

Saapuvien maksujen ohjaus Nordeaan

Maksumääräyksellä saat varat nopeasti tilillesi Nordeaan ilmoittamalla ulkomaiselle kauppakumppanillesi pankkiyhteytesi seuraavasti: 

Please instruct your bank to forward payment orders through: Nordea Bank Finland Plc SWIFT-address: NDEAFIHH
 IBAN: (IBAN-tilinumero Nordea Pankki Suomessa) 
In favour of:   (Nimi ja osoitetiedot)

 

Varat hyvitetään aina saapuvassa maksussa mainitulle IBAN-tilille. Ilmoita maksajalle aina sen tilin IBAN, jolle haluat varat kirjattavan. Esimerkiksi halutessasi varat USD-tilille, ilmoita maksajalle USD-tilisi numero IBAN-muodossa.

Lähtevät valuuttamaksut, Avainasiakas 
Konttorissa vastaanotetut toimeksiannot Hinta

Nordea Payment *)

14,00 €
Maksumääräys ja SWIFT-sekki 14,00 €
Pikamääräys 38,00 €
Valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä0
Lisäpalkkio 10,00 €

*) Nordea Payment: Maksumääräys tiliveloituksena Nordean ulkomaisiin yksiköihin Nordean valuutoissa (DKK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, RUB, SEK, SGD ja USD). Varat ovat saajan käytettävissä maksun lähettämistä seuraavana pankkipäivänä.

Maksumääräys täysimääräisenä (in full/OUR) Hinta

Edellä mainittujen kohtien lisäksi

Jos asiakkaan maksama palvelumaksu ei riitä kirjeenvaihtajapankin kustannusten kattamiseen, pankilla on jälkikäteen oikeus periä asiakkaalta kirjeenvaihtajapankin todellisten kustannusten ja kustannusten katteeksi jo suoritetun 22 euron erotus. Nordea takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain kirjeenvaihtajapankkiin saakka. Mikäli maksu välitetään sieltä vielä edelleen, voi välittäjäpankki/pankit vähentää omat kulunsa saajalle maksettavasta määrästä.

22,00 €

Valuuttamaksut verkkopankissa Hinta
Maksumääräys 6,75 €
Pikamääräys 32,00 €

Valuuttatilisiirto

(valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä)

4,00 €

Oma valuuttatilisiirto

(valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä)

0,00 €
Lisäpalkkio 10,00 €
Maksumääräys täysimääräisenä (in full/OUR) Hinta

Edellä mainittujen kohtien lisäksi

Jos asiakkaan maksama palvelumaksu ei riitä kirjeenvaihtajapankin kustannusten kattamiseen, pankilla on jälkikäteen oikeus periä asiakkaalta kirjeenvaihtajapankin todellisten kustannusten ja kustannusten katteeksi jo suoritetun 22 euron erotus. Nordea takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain kirjeenvaihtajapankkiin saakka. Mikäli maksu välitetään sieltä vielä edelleen, voi välittäjäpankki/pankit vähentää omat kulunsa saajalle maksettavasta määrästä.

22,00 €

Lähtevän maksun kate Hinta
Kun lähtevän maksun kate veloitetaan useammalta kuin yhdeltä tililtä, jokaisesta tiliveloituksesta lisäksi 1,60 €

 

Ilmoitus katteen puuttumisesta tai muu maksutoimeksiannon hylkäys

Hinta

Ilmoituskirje katteen puuttumisesta

5,00 €
Lisäpalkkio Hinta

Peritään tiedoiltaan puutteellisesta maksutoimeksiannosta, joka on korjattu Nordeassa tai on manuaalisesti välitetty korjaamattomana vastaanottajapankille

 10,00 €
Maksumääräyksen vahvistus asiakkaan pyynnöstä Hinta
Kappaleelta 17,00 €
Asiakkaan pyynnöstä tulostettava kuitti Hinta
Kappaleelta 1,00 €
Saapuvat valuuttamaksut, Avainasiakas 
Saapuvat valuuttamaksut Hinta

Nordea Payment ja maksumääräys

6,75 €

- poikkeuksena alle 20 € maksu

0,00 €

- puhelinilmoituksesta lisäksi

10,00 €
Valuuttasekin lunastus Hinta

Vasta-arvoltaan alle 51,00 euron sekkien palvelumaksu on 25 % sekin määrästä, muutoin

25% sekin määrästä

Pankkisekit (maksajana Nordea Pankki Suomi) vähintään 15,00 €/kpl, kuitenkin enintään 505,00 €/kpl

0,4 % sekin määrästä

Muut pankkisekit vähintään 15,00 €/kpl, kuitenkin enintään 505,00 €/kpl

0,6 % sekin määrästä

Yksityissekit (konttori lunastaa harkinnan mukaan) vähintään 15,00 €/kpl ilman ylärajaa

0,7 % sekin määrästä
Valuuttasekin lunastus

Kun sekit otetaan vientiperittäviksi, noudatetaan vientiperittävien hinnastoa.

Jos ulkomainen sekkipankki perii kuluja, veloitetaan ne asiakkaalta myöhemmin edellä mainittujen sekin lunastuskulujen lisäksi.

Tilihyvityksen arvopäivä määräytyy sekin lunastamisesta seuraavasti:

 • Nordea Pankki Suomen maksettavaksi asetetun sekin tilillekirjaus noudattaa tililajin arvopäiväkäytäntöä
 • Muut sekit kirjataan 5. pankkipäivänä.

 

Valuuttasekin palautus Hinta
Ulkomaisen pankin palauttamasta sekistä peritään ulkomaisen pankin kulujen lisäksi 20,00 ja vuotuista korkoa sekin tilinhyvityksestä palautuspäivään 11%, vähintään 9,00
Maksun selvittelyn ja kyselyn hinta Avainasiakkaalle 
Asiakkaan tai ulkomaisen rahalaitoksen toimeksiannosta tehtävä Hinta

Alle kuukauden vanhasta maksusta

25,00 €

1-6 kuukautta vanhasta maksusta

100,00 €

Muu selvittely tai kysely, vähintään

200,00 €

Jos ulkomainen rahalaitos perii selvityksestä kuluja, veloitetaan ne asiakkaalta myöhemmin Nordean selvityspalkkioiden lisäksi.

Mikäli selvitystarve johtuu Nordea Pankki Suomen toimesta, palkkiota ei peritä.

Lähtevät valuuttamaksut, Kanta-asiakas 
Konttorissa vastaanotetut toimeksiannot Hinta

Nordea Payment *)

14,00 €
Maksumääräys ja SWIFT-sekki 14,00 €
Pikamääräys 38,00 €
Valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä0
Lisäpalkkio 10,00 €

*) Nordea Payment: Maksumääräys tiliveloituksena Nordean ulkomaisiin yksiköihin Nordean valuutoissa (DKK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, RUB, SEK, SGD ja USD). Varat ovat saajan käytettävissä maksun lähettämistä seuraavana pankkipäivänä.

Maksumääräys täysimääräisenä (in full/OUR) Hinta

Edellä mainittujen kohtien lisäksi

Jos asiakkaan maksama palvelumaksu ei riitä kirjeenvaihtajapankin kustannusten kattamiseen, pankilla on jälkikäteen oikeus periä asiakkaalta kirjeenvaihtajapankin todellisten kustannusten ja kustannusten katteeksi jo suoritetun 22 euron erotus. Nordea takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain kirjeenvaihtajapankkiin saakka. Mikäli maksu välitetään sieltä vielä edelleen, voi välittäjäpankki/pankit vähentää omat kulunsa saajalle maksettavasta määrästä.

22,00 €

Valuuttamaksut verkkopankissa Hinta
Maksumääräys 6,75 €
Pikamääräys 32,00 €

Valuuttatilisiirto

(valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä)

4,00 €

Oma valuuttatilisiirto

(valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä)

0,00 €
Lisäpalkkio 10,00 €
Maksumääräys täysimääräisenä (in full/OUR) Hinta

Edellä mainittujen kohtien lisäksi

Jos asiakkaan maksama palvelumaksu ei riitä kirjeenvaihtajapankin kustannusten kattamiseen, pankilla on jälkikäteen oikeus periä asiakkaalta kirjeenvaihtajapankin todellisten kustannusten ja kustannusten katteeksi jo suoritetun 22 euron erotus. Nordea takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain kirjeenvaihtajapankkiin saakka. Mikäli maksu välitetään sieltä vielä edelleen, voi välittäjäpankki/pankit vähentää omat kulunsa saajalle maksettavasta määrästä.

22,00 €

Lähtevän maksun kate Hinta
Kun lähtevän maksun kate veloitetaan useammalta kuin yhdeltä tililtä, jokaisesta tiliveloituksesta lisäksi 1,60 €

 

Ilmoitus katteen puuttumisesta tai muu maksutoimeksiannon hylkäys

Hinta

Ilmoituskirje katteen puuttumisesta

5,00 €
Lisäpalkkio Hinta

Peritään tiedoiltaan puutteellisesta maksutoimeksiannosta, joka on korjattu Nordeassa tai on manuaalisesti välitetty korjaamattomana vastaanottajapankille

 10,00 €
Maksumääräyksen vahvistus asiakkaan pyynnöstä Hinta
Kappaleelta 17,00 €
Asiakkaan pyynnöstä tulostettava kuitti Hinta
Kappaleelta 1,00 €
Saapuvat valuuttamaksut, Kanta-asiakas   
Saapuvat valuuttamaksut Hinta

Nordea Payment ja maksumääräys

6,75 €

- poikkeuksena alle 20 € maksu

0,00 €

- puhelinilmoituksesta lisäksi

10,00 €
Valuuttasekin lunastus Hinta

Vasta-arvoltaan alle 51,00 euron sekkien palvelumaksu on 25 % sekin määrästä, muutoin

25% sekin määrästä

Pankkisekit (maksajana Nordea Pankki Suomi) vähintään 15,00 €/kpl, kuitenkin enintään 505,00 €/kpl

0,4 % sekin määrästä

Muut pankkisekit vähintään 15,00 €/kpl, kuitenkin enintään 505,00 €/kpl

0,6 % sekin määrästä

Yksityissekit (konttori lunastaa harkinnan mukaan) vähintään 15,00 €/kpl ilman ylärajaa

0,7 % sekin määrästä
Valuuttasekin lunastus

Kun sekit otetaan vientiperittäviksi, noudatetaan vientiperittävien hinnastoa.

Jos ulkomainen sekkipankki perii kuluja, veloitetaan ne asiakkaalta myöhemmin edellä mainittujen sekin lunastuskulujen lisäksi.

Tilihyvityksen arvopäivä määräytyy sekin lunastamisesta seuraavasti:

 • Nordea Pankki Suomen maksettavaksi asetetun sekin tilillekirjaus noudattaa tililajin arvopäiväkäytäntöä
 • Muut sekit kirjataan 5. pankkipäivänä.

 

Valuuttasekin palautus Hinta
Ulkomaisen pankin palauttamasta sekistä peritään ulkomaisen pankin kulujen lisäksi 20,00 ja vuotuista korkoa sekin tilinhyvityksestä palautuspäivään 11%, vähintään 9,00
Maksun selvittelyn ja kyselyn hinta Kanta-asiakkaalle   
Asiakkaan tai ulkomaisen rahalaitoksen toimeksiannosta tehtävä Hinta

Alle kuukauden vanhasta maksusta

25,00 €

1-6 kuukautta vanhasta maksusta

100,00 €

Muu selvittely tai kysely, vähintään

200,00 €

Jos ulkomainen rahalaitos perii selvityksestä kuluja, veloitetaan ne asiakkaalta myöhemmin Nordean selvityspalkkioiden lisäksi.

Mikäli selvitystarve johtuu Nordea Pankki Suomen toimesta, palkkiota ei peritä.

Lähtevät valuuttamaksut, Check-in-asiakas
Konttorissa vastaanotetut toimeksiannot Hinta

Nordea Payment *)

14,00 €
Maksumääräys ja SWIFT-sekki 14,00 €
Pikamääräys 38,00 €
Valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä0
Lisäpalkkio 10,00 €

*) Nordea Payment: Maksumääräys tiliveloituksena Nordean ulkomaisiin yksiköihin Nordean valuutoissa (DKK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, RUB, SEK, SGD ja USD). Varat ovat saajan käytettävissä maksun lähettämistä seuraavana pankkipäivänä.

Maksumääräys täysimääräisenä (in full/OUR) Hinta

Edellä mainittujen kohtien lisäksi

Jos asiakkaan maksama palvelumaksu ei riitä kirjeenvaihtajapankin kustannusten kattamiseen, pankilla on jälkikäteen oikeus periä asiakkaalta kirjeenvaihtajapankin todellisten kustannusten ja kustannusten katteeksi jo suoritetun 22 euron erotus. Nordea takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain kirjeenvaihtajapankkiin saakka. Mikäli maksu välitetään sieltä vielä edelleen, voi välittäjäpankki/pankit vähentää omat kulunsa saajalle maksettavasta määrästä.

22,00 €

Valuuttamaksut verkkopankissa Hinta
Maksumääräys 6,75 €
Pikamääräys 32,00 €

Valuuttatilisiirto

(valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä)

4,00 €

Oma valuuttatilisiirto

(valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä)

0,00 €
Lisäpalkkio 10,00 €
Maksumääräys täysimääräisenä (in full/OUR) Hinta

Edellä mainittujen kohtien lisäksi

Jos asiakkaan maksama palvelumaksu ei riitä kirjeenvaihtajapankin kustannusten kattamiseen, pankilla on jälkikäteen oikeus periä asiakkaalta kirjeenvaihtajapankin todellisten kustannusten ja kustannusten katteeksi jo suoritetun 22 euron erotus. Nordea takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain kirjeenvaihtajapankkiin saakka. Mikäli maksu välitetään sieltä vielä edelleen, voi välittäjäpankki/pankit vähentää omat kulunsa saajalle maksettavasta määrästä.

22,00 €

Lähtevän maksun kate Hinta
Kun lähtevän maksun kate veloitetaan useammalta kuin yhdeltä tililtä, jokaisesta tiliveloituksesta lisäksi 1,60 €

 

Ilmoitus katteen puuttumisesta tai muu maksutoimeksiannon hylkäys

Hinta

Ilmoituskirje katteen puuttumisesta

5,00 €
Lisäpalkkio Hinta

Peritään tiedoiltaan puutteellisesta maksutoimeksiannosta, joka on korjattu Nordeassa tai on manuaalisesti välitetty korjaamattomana vastaanottajapankille

 10,00 €
Maksumääräyksen vahvistus asiakkaan pyynnöstä Hinta
Kappaleelta 17,00 €
Asiakkaan pyynnöstä tulostettava kuitti Hinta
Kappaleelta 1,00 €
Saapuvat valuuttamaksut, Check-in-asiakas
Saapuvat valuuttamaksut Hinta

Nordea Payment ja maksumääräys

6,75 €

- poikkeuksena alle 20 € maksu

0,00 €

- puhelinilmoituksesta lisäksi

10,00 €
Valuuttasekin lunastus Hinta

Vasta-arvoltaan alle 51,00 euron sekkien palvelumaksu on 25 % sekin määrästä, muutoin

25% sekin määrästä

Pankkisekit (maksajana Nordea Pankki Suomi) vähintään 15,00 €/kpl, kuitenkin enintään 505,00 €/kpl

0,4 % sekin määrästä

Muut pankkisekit vähintään 15,00 €/kpl, kuitenkin enintään 505,00 €/kpl

0,6 % sekin määrästä

Yksityissekit (konttori lunastaa harkinnan mukaan) vähintään 15,00 €/kpl ilman ylärajaa

0,7 % sekin määrästä
Valuuttasekin lunastus

Kun sekit otetaan vientiperittäviksi, noudatetaan vientiperittävien hinnastoa.

Jos ulkomainen sekkipankki perii kuluja, veloitetaan ne asiakkaalta myöhemmin edellä mainittujen sekin lunastuskulujen lisäksi.

Tilihyvityksen arvopäivä määräytyy sekin lunastamisesta seuraavasti:

 • Nordea Pankki Suomen maksettavaksi asetetun sekin tilillekirjaus noudattaa tililajin arvopäiväkäytäntöä
 • Muut sekit kirjataan 5. pankkipäivänä.

 

Valuuttasekin palautus Hinta
Ulkomaisen pankin palauttamasta sekistä peritään ulkomaisen pankin kulujen lisäksi 20,00 ja vuotuista korkoa sekin tilinhyvityksestä palautuspäivään 11%, vähintään 9,00
Maksun selvittelyn ja kyselyn hinta Check-in-asiakkaalle
Asiakkaan tai ulkomaisen rahalaitoksen toimeksiannosta tehtävä Hinta

Alle kuukauden vanhasta maksusta

25,00 €

1-6 kuukautta vanhasta maksusta

100,00 €

Muu selvittely tai kysely, vähintään

200,00 €

Jos ulkomainen rahalaitos perii selvityksestä kuluja, veloitetaan ne asiakkaalta myöhemmin Nordean selvityspalkkioiden lisäksi.

Mikäli selvitystarve johtuu Nordea Pankki Suomen toimesta, palkkiota ei peritä.

Lähtevät valuuttamaksut, Normaali hinta
Konttorissa vastaanotetut toimeksiannot Hinta

Nordea Payment *)

14,00 €
Maksumääräys ja SWIFT-sekki 14,00 €
Pikamääräys 38,00 €
Valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä0
Lisäpalkkio 10,00 €

*) Nordea Payment: Maksumääräys tiliveloituksena Nordean ulkomaisiin yksiköihin Nordean valuutoissa (DKK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, RUB, SEK, SGD ja USD). Varat ovat saajan käytettävissä maksun lähettämistä seuraavana pankkipäivänä.

Maksumääräys täysimääräisenä (in full/OUR) Hinta

Edellä mainittujen kohtien lisäksi

Jos asiakkaan maksama palvelumaksu ei riitä kirjeenvaihtajapankin kustannusten kattamiseen, pankilla on jälkikäteen oikeus periä asiakkaalta kirjeenvaihtajapankin todellisten kustannusten ja kustannusten katteeksi jo suoritetun 22 euron erotus. Nordea takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain kirjeenvaihtajapankkiin saakka. Mikäli maksu välitetään sieltä vielä edelleen, voi välittäjäpankki/pankit vähentää omat kulunsa saajalle maksettavasta määrästä.

22,00 €

Valuuttamaksut verkkopankissa Hinta
Maksumääräys 6,75 €
Pikamääräys 32,00 €

Valuuttatilisiirto

(valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä)

4,00 €

Oma valuuttatilisiirto

(valuuttatilisiirto Nordea Pankki Suomessa olevien tilien välillä)

0,00 €
Lisäpalkkio 10,00 €
Maksumääräys täysimääräisenä (in full/OUR) Hinta

Edellä mainittujen kohtien lisäksi

Jos asiakkaan maksama palvelumaksu ei riitä kirjeenvaihtajapankin kustannusten kattamiseen, pankilla on jälkikäteen oikeus periä asiakkaalta kirjeenvaihtajapankin todellisten kustannusten ja kustannusten katteeksi jo suoritetun 22 euron erotus. Nordea takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain kirjeenvaihtajapankkiin saakka. Mikäli maksu välitetään sieltä vielä edelleen, voi välittäjäpankki/pankit vähentää omat kulunsa saajalle maksettavasta määrästä.

22,00 €

Lähtevän maksun kate Hinta
Kun lähtevän maksun kate veloitetaan useammalta kuin yhdeltä tililtä, jokaisesta tiliveloituksesta lisäksi 1,60 €

 

Ilmoitus katteen puuttumisesta tai muu maksutoimeksiannon hylkäys

Hinta

Ilmoituskirje katteen puuttumisesta

5,00 €
Lisäpalkkio Hinta

Peritään tiedoiltaan puutteellisesta maksutoimeksiannosta, joka on korjattu Nordeassa tai on manuaalisesti välitetty korjaamattomana vastaanottajapankille

 10,00 €
Maksumääräyksen vahvistus asiakkaan pyynnöstä Hinta
Kappaleelta 17,00 €
Asiakkaan pyynnöstä tulostettava kuitti Hinta
Kappaleelta 1,00 €
Saapuvat valuuttamaksut, Normaali hinta
Saapuvat valuuttamaksut Hinta

Nordea Payment ja maksumääräys

6,75 €

- poikkeuksena alle 20 € maksu

0,00 €

- puhelinilmoituksesta lisäksi

10,00 €
Valuuttasekin lunastus Hinta

Vasta-arvoltaan alle 51,00 euron sekkien palvelumaksu on 25 % sekin määrästä, muutoin

25% sekin määrästä

Pankkisekit (maksajana Nordea Pankki Suomi) vähintään 15,00 €/kpl, kuitenkin enintään 505,00 €/kpl

0,4 % sekin määrästä

Muut pankkisekit vähintään 15,00 €/kpl, kuitenkin enintään 505,00 €/kpl

0,6 % sekin määrästä

Yksityissekit (konttori lunastaa harkinnan mukaan) vähintään 15,00 €/kpl ilman ylärajaa

0,7 % sekin määrästä
Valuuttasekin lunastus

Kun sekit otetaan vientiperittäviksi, noudatetaan vientiperittävien hinnastoa.

Jos ulkomainen sekkipankki perii kuluja, veloitetaan ne asiakkaalta myöhemmin edellä mainittujen sekin lunastuskulujen lisäksi.

Tilihyvityksen arvopäivä määräytyy sekin lunastamisesta seuraavasti:

 • Nordea Pankki Suomen maksettavaksi asetetun sekin tilillekirjaus noudattaa tililajin arvopäiväkäytäntöä
 • Muut sekit kirjataan 5. pankkipäivänä.

 

Valuuttasekin palautus Hinta
Ulkomaisen pankin palauttamasta sekistä peritään ulkomaisen pankin kulujen lisäksi 20,00 ja vuotuista korkoa sekin tilinhyvityksestä palautuspäivään 11%, vähintään 9,00
Maksun selvittelyn ja kyselyn Normaali hinta
Asiakkaan tai ulkomaisen rahalaitoksen toimeksiannosta tehtävä Hinta

Alle kuukauden vanhasta maksusta

25,00 €

1-6 kuukautta vanhasta maksusta

100,00 €

Muu selvittely tai kysely, vähintään

200,00 €

Jos ulkomainen rahalaitos perii selvityksestä kuluja, veloitetaan ne asiakkaalta myöhemmin Nordean selvityspalkkioiden lisäksi.

Mikäli selvitystarve johtuu Nordea Pankki Suomen toimesta, palkkiota ei peritä.

ShadowShadowShadow

Neuvoja tileistä ja maksuista

Tiliotteet kätevästi verkkopankkiin Jos sinulla on pankkitunnukset, voit luopua kokonaan paperitiliotteesta ja siirtyä käyttämään e-tiliotetta.
Neuvoja tileistä ja maksuista

IBAN ja BIC Kansainvälinen tilinumero ja pankin yksilöivä tunniste

Talletussuoja 

Tileillä on talletussuoja. Talletussuoja tarkoittaa, että tilinomistaja saa kaikissa oloissa talletuksensa korkoineen takaisin. Suoja käsittää talletukset 100.000 euroon saakka yhdessä pankissa tai pankkiryhmässä.

Lue lisää

Verkkopankki

Hoidat päivittäiset pankkiasiasi nopeasti ja helposti.

Lue lisää

SEPA Suomessa

Lue lisää