Kontroll av kontonummer

Med kontrolltjänsten för kontonummer säkerställer du riktigheten av de IBAN-kontonummer och BIC-koder som finns i ditt register över kontonummer inom hela Europa. Kontrollen gäller kontonummer i banker i Finland och inom det gemensamma eurobetalningsområdet och övriga IBAN-kontobanker.

Via tjänsten kan du också säkerställa att de inhemska Nordeakonton som finns i reskontran fortfarande är i kraft.
Du behöver bara skicka det material som ska konverteras via filöverföringen till banken, som sedan kontrollerar IBAN-kontonumret och BIC-koden. Banken lägger till BIC-koden om den saknas i kontonumret.

Kontrollen görs för kontonummer i följande finländska banker:

 • Nordea
 • SHB
 • SEB
 • Danske Bank/Sampo
 • Tapiola Bank
 • DnB NOR
 • Swedbank Finland
 • S-banken
 • Aktia, Sparbankerna och lokalandelsbankerna
 • Andelsbanker
 • Itella Bank
 • Ålandsbanken

Ditt företag får tillgång till tjänsten genom att ingå avtal på Nordeas kontor.

I tjänstebeskrivningen finns detaljerade instruktioner för ibruktagandet och användningen av tjänsten.

I betalningar i eurozonen används IBAN-kontonummer och tillhörande BIC-kod som kontoförbindelse. Om ditt företag har affärsverksamhet i andra länder i eurozonen ska kontona för betalningsmottagarna även i dessa länder uppdateras så att de är SEPA-kompatibla.

Vi hjälper ditt företag att göra det!

Nordea har byggt ut ett samarbetsnätverk till flera euroländer. Du kan använda dig av det när du ska konvertera lokala kontonummer till IBAN-kontonummer.

Du får ytterligare information av Nordeas kontaktperson eller Nordea Företagstjänst 0200 2525 (lna/msa). Betjäning vardagar kl. 9.00–16.30.


 

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag.
Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.
Officiellt intyg om kontotransaktioner och saldo.
Ditt företag kan också välja bland olika elektroniska rapporter som stöd för kassahanteringen.
För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto.
Du betalar behändigt dina fakturor i valuta. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.
Konto för små och medelstora företag
Ett mångsidigt betalningsrörelsekonto med alla betalningsrörelesetjänster.
Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag.
Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.
Syftet med likviditetshantering är att trygga ditt företags förmåga att klara av sina betalningsskyldigheter.
Effektiv kassahantering är en viktig del i detta.
Officiellt intyg om kontotransaktioner och saldo.
Ditt företag kan också välja bland olika elektroniska rapporter som stöd för kassahanteringen.
Skriv ut saldointyg behändigt via nätbanken eller filöverföringen.
I saldointyget samlas saldon och balanserande räntor per den sista dagen i månaden för konton och kontokrediter.
För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto.
Du betalar behändigt dina fakturor i valuta. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.
ShadowShadowShadow

Konton och kontorapportering

Konton och kontorapportering
Öppna konto Dokument som behövs för öppning av konto